Resocijalizacija i reintegracija

Problem zavisnosti nije završen po povratku sa stacionarnog tretmana iz komuna, terapijskih zajednica ili od nekuda drugdje, o čemu govore činjenice da se značajan broj ljudi vraća u zavisnost i priča počinje iz početka. Ubjeđenja smo da je (re)socijalizacija preduslov za potpunu slobodu i samostalan život i rad. U Preporodu se proces resocijalizacije realizuje kroz:

  • Praćenje i podršku povratnicima/ama sa tretmana liječenja iz komune, terapijske zajednice ili neke druge ustanove (zatvor, bolničko liječenje, ustanove socijalne zaštite, itd.);
  • Individualno i grupno, iskustveno i stručno savjetovanje osoba koje su uspješno završile programe rehabilitacije;
  • Grupe podrške: “Živim na vrijednostima koje su mi dale slobodu” ;
  • Pomoć u izgradnji lične nezavisnosti u socijalnom, ekonomskom i duhovnom smislu;
  • Doškolovavanje i osposobljavanje za rad;
  • Pomoć pri zaspošljavanju;
  • Zajednički provedeno slobodno vrijeme;