Proces preporoda

Primarna prevencija, edukacija i informisanje obuhvata programe informisanja cjelokupne javnosti o bolestima zavisnosti, u svim njenim fazama, sa specifičnom pažnjom na adolescentsku populaciju. Ovaj dio programa sastoji se od sledećih aktivnosti:

  • Organizovanje edukativnih predavanja i radionica za učenike i studente;
  • Upoznavanje javnosti o različitim vrstama zavisnosti putem javnih tribina, okruglih stolova, medijskih predstavljanja i drugih sličnih sadržaja;
  • Ukazivanje na teške posledice zloupotrebe droga i drugih PAS;
  • Upoznavanje javnosti o problemima i posledicama zavisnosti;
  • Podizanje nivoa svijesti cjelokupne javnosti o problematici zloupotrebe droga i ostalih psihoaktivnih supstanci;
  • Zajedničke akcije promocije zdravih stilova života sa institucijama sistema (lokalne samouprave sa Kancelarijama za prevenciju narkomanije, Uprava policije Crne Gore, itd.), i drugim relevantnim organizacijama, medijima i sl.

Osnovu djelovanja u polju primarne prevencije čini renomirani preventivni program UNPLUGGED-IMAM STAV. Preporod je, za sada, jedina organizacija na teritoriji Crne Gore koja je licencirana za sprovođenje ovog (ali i bilo kojeg) standardizovanog, preventivnog programa, koji predstavlja primjer uspješne preventivne prakse u Evropi i svijetu.

Program je kreiran na teritoriji EU, u sklopu EU-Dap projekta, a Preporod ga je uveo u preventivnu praku Crne Gore kroz projekat ”Anti Dop Ambasadori bez granica”. O aktivnostima Preporoda iz oblasti primarne prevencije, možete se detaljnije informisati na stranici: www.antidopambasadori.org