U cilju pomoći osobama koje imaju problema sa zavisnošću, članovima njihovih porodica, povratnicima sa liječenja, kao i svima koji žele čuti o nešto više o bolestima zavisnosti, pružamo usluge svrstane u sledeće kategorije:

Savjetovalište i pomoć zavisnicima/ama

Resocijalizacija i reintegracija

Primarna prevencija

Proces preporoda