Jovan Bulajić
Jovan BulajićOsnivač i izvršni direktor
– Osnovnu i srednju školu završio u Nikšiću.
– Diplomirao na FPM-u, katedra za poslovnu psihologiju i psihološko savjetovanje, modul Psihološko savjetovanje.
– Osnivanjem Preporoda pokrenuo je vaninstitucionalni tretman zavisnosti u Crnoj Gori.
– Član je više međunarodnih mreža i organizacija koje tretiraju problematiku zloupotrebe psiho aktivnih supstanci, kao što su Svjetska federacija protiv droga WFAD i Evropa protiv droga EURAD.
– Učestvovao u izradi Nacionalnog strateškog odgovora na droge 2008-2013.
– Poslednjih godina aktivno radi na promociji potpunog oporavka u tretmanu bolesti zavisnosti
Bojana Radović
Bojana RadovićAsistent na programskim aktivnostima
– Osnovnu i srednju školu završila u Nikšiću.
– Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalna politika i socijalni rad.
– Pohađala više okruglih stolova, seminara, konferencija, radionica u zemlji i inostranstvu na teme položaja mladih u Crnoj Gori , marginalizovanih grupa, zapošljavanja teže zapošljivih kategorija i socio-ekonomskog položaja mladih sa hendikepom.
– U Preporodu obavlja poziciju Asistenta na projektnim aktivnostima i u programima podrške od januara. 2020. godine.
Ivan Turčinović
Ivan Turčinović
– Osnovnu i srednju školu završio u Nikšiću.
– U „outreach“ radu i drugim programskim aktivnostima Preporoda aktivan od aprila 2009.
Nikola Mijušković
Nikola MijuškovićEksterni saradnik
– Rođen 21.10.1988. godine u Nikšiću.
– Osnovnu školu “Ratko Žarić”, Gimnaziju “Stojan Cerović” završio u Nikšiću. Diplomirao psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Nikšiću, a magistrirao na Univerzitetu Donja Gorica.
– Pored profesionalnih preferencija, ističu se njegova interesovanja i dostignuća u oblasti sporta. Član je nekoliko sportskih kolektiva, a u privatnoj praksi se bavi sportskom psihologijom.
– Govori engleski jezik.
– Na poziciji Anti dop ambasador koordinatora, u Preporodu je od marta 2015.