Jovan Bulajić
Jovan BulajićOsnivač i izvršni direktor
– Sa tretmanom zavisnika započeo u Internacionalnom Reto centru 2004.god.
– Osnivanjem Preporoda pokrenuo je vaninstitucionalni tretman zavisnosti u Crnoj Gori.
– Član je više međunarodnih mreža i organizacija koje tretiraju problematiku zloupotrebe psiho aktivnih supstanci, kao što su Svjetska federacija protiv droga WFAD i Evropa protiv droga EURAD.
– Učestvovao u izradi Nacionalnog strateškog odgovora na droge 2008-2013.
– Polaznik više domaćih i međunarodnih seminara i skupova koju sa različitih aspekata tretiraju problem zloupotrebe PAS.
Nikola Mijušković
Nikola MijuškovićAnti dop ambasador koordinator
– Rođen 21.10.1988. godine u Nikšiću.
– Osnovnu školu “Ratko Žarić”, Gimnaziju “Stojan Cerović” završio u Nikšiću. Diplomirao psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Nikšiću, a magistrirao na Univerzitetu Donja Gorica.
– Pored profesionalnih preferencija, ističu se njegova interesovanja i dostignuća u oblasti sporta. Član je nekoliko sportskih kolektiva, a u privatnoj praksi se bavi sportskom psihologijom.
– Govori engleski jezik.
– Na poziciji Anti dop ambasador koordinatora, u Preporodu je od marta 2015.
Rada Bulatović
Rada BulatovićMenadžer za administraciju
– Osnovnu i srednju školu završila u Nikšiću.
– Diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek sociologija, smjer socijalni rad i preduzetništvo.
– Radila i volontirala u „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” Nikšić, vodila motivacione i edukativne radionice.
– Pohađala više treninga i radionica na teme: Demokratija i obrazovanje, Radna praksa, Prevencija narkomanije.
– Na poziciji Menadžera za finansije i administraciju u Preporodu od marta 2015. god.
Ivan Turčinović
Ivan Turčinović
– Osnovnu i srednju školu završio u Nikšiću.
– U „outreach“ radu i drugim programskim aktivnostima Preporoda aktivan od aprila 2009.