O nama

Preporod je nevladina organizacija registrovana 26.juna 2006.godine, na Svjetski dan borbe protiv droga, rješenjem Ministarstva pravde Vlade Republike Crne Gore, broj 02-3254/06. Cilj organizacije je pomoći osobama koje imaju problema sa zavisnošću, članovima njihovih porodica, povratnicima sa liječenja, kao i svima koji žele čuti o nešto više o bolestima zavisnosti, te kako im se oduprijeti. Djeluje na nivou cijele Crne Gore.

Obzirom na detalj da je Preporod prva organizacija u Crnoj Gori koja je van institucija sistema počela pružati konkretnu pomoć zavisnicima/ama i njihovim porodicama, smatra se začetnikom vaninstitucionalnog tretmana bolesti zavisnosti u Crnoj Gori. Kako u vremenu osnivanja Preporoda u Crnoj Gori i nije bilo uslova za dugotrajan stacionaran (i uz to) besplatan tretman zavisnika/ca, naša primarna misija je bila da se osobe koje su zavisne, motivišu i odobrovolje da prihvate takvu vrstu tretmana.

Uspijevalo se postići da momci i cure sa problemom zavisnosti prihvataju savjete i sugestije iz Preporoda i odlaze na tretman. Neki od njih, koji su iskoristili vrijeme provedeno na rehabilitaciji i zadržali tamo stečene vrijednosti, danas su i sami aktivni u Preporodu i svjedoče drugim ljudima da postoji izlaz iz zavisnosti.

Zvanje začetnika vaninstitucionog i iskustvenog tretmana zavisnosti u Crnoj Gori, ostaje nam čast i obaveza za sva vremena. Imajući u vidu činjenicu da se i u apstinenciji raste i zrijeva, najduži „iskustveni“ staž nas je stavio u ulogu „starijeg brata“, pa smo kontinuirano otvoreni za podršku i ovog tipa, i smatramo je jako dragocjenom.

Danas uživamo u plodovima svoga rada, jer nema ništa bolje nego kada osobu koja vam je jednog dana došla u kancelariju, potpuno srušena, sa mnoštvom problema, vidite da je ispoštovala sve smjernice i savjete koje je dobila, da je riješila svoj problem onako kako smo to i očekivali, i sada vidite zdravog i vrijednog člana društva. Takođe vidite spašenu i cijelu porodicu, koja je bila svakako ruinirana. A i kompletno društvo je na dobitku, jer od nekog ko je bio zavistan, vjerovatno sklon i vršenju raznih krivičnih djela, dobijete zdravu osobu od koje se čak danas može okoristiti neko ko je još uvijek u problemu sa drogama.

Na našem putu “saveznicima” vidimo sve one koji na bilo koji način utiču da se problem zavisnosti kvalitetno rješava. Preporod je član međunarodnih mreža i organizacija koje tretiraju problematiku zloupotrebe psiho aktivnih supstanci, kao što su Svjetska federacija protiv droga WFAD i Evropa protiv droga EURAD. U okviru EURADa je pokrenuta Mreža oporavljenih zavisnika (RUN) čiji je Preporod zastupnik za Crnu Goru. Takođe je jedan od osnivača neformalne Balkanske unije protiv ovisnosti, koju tvore organizacije sa prostora ex YU. U domenu primarne prevencije, jedina smo organizacija koja je licencirana za upotrebu standardizovanog programa primarne prevencije, pod nazivom Unplugged – Imam stav.

Tim Preporoda

Jovan Bulajić
Jovan BulajićOsnivač i izvrsni direktor
Bojana Radović
Bojana RadovićAsistent na programskim aktivnostima
Ivan Turčinović
Ivan Turčinović
Nikola Mijušković
Nikola MijuškovićEksterni saradnik