Prostor KO-HUBa opštine Kotor bio je mjesto sastanka predstavnika/ca opštine Kotor, Kancelarije za međunarodne projekte i Regije  Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sastanku je prisustvovao i Jovan Bulajić, predstavnik organizacije Preporod, koji je u predhodnih 14 mjeseci bio angažovan za rad u savjetovalištu za mlade koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance i članove njihovih porodica. Cilj sastanka je bio da se evaluira dosadašnji rad i razmotre mogućnosti za novu podršku u nekom budućem periodu. Predstavnice/i regije Friuli Venezia Giulia su informisani o broju i vrsti servisa koji su pružani zavisničkoj populaciji u proteklom periodu. Takođe su detaljno upoznati sa  situacijom u Kotoru i cijeloj Crnoj Gori, kada je problematika zloupotrebe droge u pitanju. Ono što opštinu Kotor izdvaja od drugih Opština u Crnoj Gori je činjenica da su, za sada, jedini uložili dodatan napor kako bi se populaciji mladih koji zloupotrebljavaju droge pomoglo da se vrate na pravi put i otvorili ovakvo savjetovalište. Potreba je velika, i nažalost nije realno pretpostavljati da bi u narednom periodu mogla biti bolja situacija, te bi s’toga podrška Friuli Venezia Giulia u narednom periodu sigurno uticala da se problem smanjuje i da se što više mladih, a takođe i čitavih porodica koje trpe posledice zloupotrebe PAS svojih članova/ca, vrate normalnim životnim vrijednostima.

Sastanku su prisustvovali predstavnica lokalne Kancelarije za prevenciju narkomanije Slađana Mijanović, koja je takođe predstavila rad na polju primarne prevencije i predstavnik LDA, g-din Kerim Međedović.

Prisutne je pozdravio podpredsjednik opštine Kotor, gospodin Nebojša Ševaljević.

Rad savjetovališta je bio organizovan u okviru projekta “Cooperazione Montenegro-piano integrato di interventi per l inclusione giovanile, il contrasto al disagio e lo sviluppo della cittadinanza attiva”.

Zahvaljujemo predstavnici opštine Kotor, gospođi Leni Pasinović iz Kancelarije za međunarodne projekte na pozivu da predstavimo i rad u samom savjetovalištu i da predstavnice/ke regije Friuli Venezia Giulia detaljnije upoznamo sa problematikom zloupotrebe PAS među mladima i značaju podrške sličnim projektima koji na vrlo direktan način utiču na zdravlje populacije.