Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Opštine Herceg Novi u saradnji sa NVO Preporod organizovao je predavanje na temu: „Tretman zavisnika/ca od droga sa stanovišta terapijske zajednice“ u JU Dječiji dom „ Mladost “ Bijela.

Predavanje je održao psiholog Jovan Bulajić, iz NVO Preporod, a predavanju su prisustvovali štićenici/ce JU Dječiji dom „Mladost“ u Bijeloj, učenici/ce završnih razreda osnovnih škola i prvog razreda srednjih škola.

Prisutni štićenici/ce su na ovaj način imali priliku da se sa upoznaju sa pojmom prevencije, efikasnom prevencijom, o vrstama droga i njihovoj štetnosti kao i posledicama zloupotrebe.

Predavač je na kraju, predstavio „terapijsku zajednicu“ kao jednu od metoda tretmana zavisnosti, mjesta bez droga u kojima osobe sa problemom zavisnosti žive zajedno na organizovan i struktuiran način u cilju postizanja oporavka.

Predavanje je izazvalo veliku pažnju prisutnih štićenika/ca kao i vaspitačica i psihološkinja, koji su izrazili interesovanje da se ovako predavanje ponovi u što skorijem roku.