Sastanak predstavnika Multidisciplinarnih timova i Glavnog grada održan je u prostorijama Kuće zdravlja u Podgorici, 04.10.2022.godine.

Ispred Glavnog grada sastanku su prisustvovali Ivan Terzić, sekretar Sekretarijata za socijalno staranje, Dijana Milošević, direktorica Javne ustanove za smeštaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, na Kakarickoj gori, Marija Zogović, Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, dok su ispred Multidisciplinarnih timova prisustvovali Jovan Bulajić, izvršni direktor Preporoda i Kenan Mušović, Uprava policije.

Sastanak je održan povodom Inicijative za stvaranje uslova za tretman maloljetnika/ca koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance koju su članovi Multidisciplinarnih timova uputili nadležnim Ministarstvima (Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i socijalnog staranja) kao i gradonačelniku Glavnog grada.

Predstavnici Glavnog grada su imali razumijevanja, te su i inicirali sastanak, kako bi zajednički otpočeli sa konkretnim aktivnostima kada je poboljšanje položaja maloljetnih zavisnika/ca u Crnoj Gori.

Na sastanku je dogovoreno da Glavni grad krene sa aktivnostima koje bi prethodile otvaranju Savjetovališta za maloljetne zavisnike/ce, a u slučaju potrebe i većeg interesovanja da se intenziviraju aktivnosti na pokretanju šire i kompletnije priče po pitanju tretmana maloljetnih zavisnika/ca u Crnoj Gori.

Savjetovalište za maloljetnike zavisnike/ce koje će u narednom periodu otpočeti sa radom u Podgorici, potvrđuje svrsishodnost kao i neophodnost daljeg rada Multidisciplinarnih timova.