Predstavnici Preporoda, nastavili su sa održavanjem sastanaka sa predstavnicima institucija i organizacija koje su na direktan ili indirektan način uključene u borbu protiv zloupotrebe droga u Crnoj Gori. Tim povodom, sastanak je održan sa Sandrom Pestorić, novoimenovanom načelnicom Odjeljenja za droge u Ministarstvu zdravlju.

Na sastanku je bilo riječi o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori kada je problematika bolesti zavisnosti u pitanju, različitim pristupima u tretmanu, prednostima oporavka kao metodološkog okvira u tretmanu zavisnosti kao i uvezivanju aktera koji rade unutar ove oblasti, a sve u svrhu stvaranja povoljnih uslova koji bi zavisnicima/cama omogućili sveobuhvatni tretman i izlaz iz zavisnosti.

Prilika je iskorišćena da se najavi i predstojeći regionalni Forum o zavisnosti o drogama i oporavku, koji će se održati u Beogradu u periodu od 8. do 10. novembra.

Takođe se nadamo da će gospođa Pestorić, biti jedna od govornica na samom Forumu, zajedno sa načelnicima srpske i bosansko-hercegovačke delegacije.

Forum se organizuje kao dio aktuelnog regionalnog projekta „Biram Oporavak” koji šestu godinu zaredom implementiraju organizacije Preporod iz Crne Gore, Proslavi Oporavak iz BiH i Izlazak iz Srbije , a uz podršku Svjetske federacije protiv droga – WFAD.