Multidisciplinarni timovi za sprečavanje zloupotrebe droga na teritoriiji Nikšića,Bara i Podgorice održali su svoje redovne sastanke 20, 22. i 23.juna.

Sastanci su realizovani u cilju unapređenja rada timova kao i radi planiranja narednih aktivnosti.

Povodom 26.juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga dogovoreno je pokretanje zajedničke Inicijative za stvaranje uslova za tretman maloljetnika/ca koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance. Inicijativu podržavaju svi aktivni članovi Multidisciplinarnih timova (Podgorica, Nikšić,Bar i Cetinje) i biće upućena nadležnim Ministarstvima (Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i socijalnog staranja) kao i gradonačelniku Glavnog grada.

Članovi pomenutih timova su se odlučili za pokretanje ove Inicijative zbog sve izraženijeg problema zloupotrebe droga među maloljetnicima/cama, a na koji sistem u Crnoj Gori NEMA odgovor, zbog čega je neophodno krenuti sa konkretnim koracima kada je tretman maloljetnih lica u pitanju.

Broj djece koje zloupotrebljavaju droge raste iz godine u godinu, što potvrdjuju i rezultati ESPAD istraživanja, koje na svake 4 godine realizuje Institut za javno zdravlje Crne Gore. Dodatno zabrinjava i porast broja maloljetnih lica koja ulaze u vršenje krivičnih djela, a u vezi sa prodajom droga.