Izvršni direktor Preporoda Jovan Bulajić, gostovao je u Jutarnjem programu Televizije Nikšić.
Povod za gostovanje je bio pregled trenutne situacije u odnosu na zloupotrebu psihoaktivnih supstanci kao i nedavne aktivnosti koje je Preporod organizovao a odnose se ne prevenciju HIV/AIDS-a među mladima. Jedan od načina prenosa HIV-a je upravo kroz korišćenje zajedničkog pribora kod intravenoznih korisnika psihoaktivnih supstanci.
Posebna pažnja u toku gostovanja posvećena je problemu porasta broja mladih koji zloupotrebljavalju psihoaktivne supstance, što pokazuje i istraživanje Instituta za javno zdravlje u okviru „Espad“ projekta koji prati zloupotrebu psihoaktivnih supstanci kod mladih od 16. godina.