Nevladina organizacija Preporod, uz podršku volontera Omladinskog kluba Crvenog krsta Nikšić, organizovala je Info dan „Prevencija HIV/AIDS-a među mladima u Nikšiću“.

Info dan je održan na Trgu Slobode u Nikšiću, gdje su članovi Preporoda i volonterima Crvenog krsta razgovarali sa građanima, mahom mladima, o načinima prenosa HIV/AIDS-a, rizičnim ponašanjima mladih koja mogu dovesti do infekcije, mehanizmima zaštite, kao i mjestima gdje se mogu obratiti za pomoć i obaviti testiranja na HIV/AIDS.

Prolaznicima je nuđena i kratka anketa, čiji je cilj bio utvrđivanje stepena rizičnih ponašanja koji mladi praktikuju, a koja mogu dovesti do HIV infekcije. Takođe, svim zainteresovanim prolaznicima je podijeljena brošura sa informacijama o HIV-u, kao i kontraceptivna sredstva (prezervativi).

„Ono što je cilj same akcije, jeste da se mladi ljudi bolje upoznaju sa načinima prenosa HIV infekcije,rizičnim ponašanjima koja mogu dovesti do infekcije kao i mehanizmima zaštite“, naveo je koordinator projekta Jovan Bulajić.

Ranije smo, u saradnji sa Osnovnom školom „Ratko Žarić“ organizovali radionicu o prevenciji HIV/AIDS-a među mladima u Nikšiću. Radionica je bilo namijenjena polaznicima predmeta Zdravi stilovi života, a vodila ju je dr Aleksandra Marjanović, rukovoditeljka Savjetovališta za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV u okviru Instituta za javno zdravlje.

Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta „Prevencija HIV/AIDS-a među mladima u Nikšiću“, čiji je osnovni cilj povećanje stepena informisanosti mladih o načinima prenošenja HIV-a. koji je podržan od strane Ministarstva zdravlja.