Multidisciplinarni tim za sprečavanje zloupotrebe droga za teritoriju Cetinja održao je svoj redovni sastanak.

Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce JU Dom zdravlja Cetinje, Kancelarije za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti, Osnovnog državnog tužilaštva Cetinje, Centra za socijalni rad Cetinje, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, podružnica Cetinje i Preporod-a.

U toku sastanka delegirani članovi tima razgovarali su o budućim inicijativama u cilju unapređenja položaja zavisničke populacije u Crnoj Gori, s posebni osvrtom na maloljetne zavisnike. Dogovorena je dalja dinamika rada kao i kontinuirana saradnja i razmjena iskustava.

Multidisciplinarni tim za spečavanje zloupotrebe droga za teritoriju Cetinja je jedan od četiri formirana tima na području Crne Gore, a u sklopu projekta Biram Oporavak koji Preporod sprovodi u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga ( WFAD) i organizacijama Proslavi Oporavak iz Bosne i Hercegovine i Izlazak iz Srbije.