Multidisciplinarni tim za sprečavanje zloupotrebe droga na teritoriji Glavnog grada održao je još jedan sastanak u prostorijama JU „Kakaricka gora“, 11. 03 2022. godine. Na sastanku je napravljen osvrt na trenutne okolnosti u oblasti bolesti zavisnosti kao i mogućnosti uticaja Multidisciplinarnog tima na konkretne okolnosti koje bi dovele do poboljšanja položaja zavisničke populacije.

Sastanku je, na lični zahtjev, prisustvovala direktorica JU Centar „Ljubović“, Nina Delević, i to zbog porasta broja djece koji su štićenice/i JU Centra „Ljubović“, a zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance, kao i zbog sve izraženijeg trenda porasta stope zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod maloljetnika/ca i neadekvatnih uslova za tretman zavisnosti kod maloljetnika. Delević je istakla da je JU Centar „Ljubović” ustanova socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koja se bavi institucionalnom zaštitom nezavodskog tipa, djece sa problemima u ponašanju i jedina je ustanova toga tipa u Crnoj Gori. Ustanova je otvorenog tipa , i sastoji se iz tri organizacione jedinice za smještaj korisnika, a režim „otvorenosti” nije isti za svaki paviljon, zbog čega postoji problem pri kontrolisanja unosa psihoaktivnih supstanci u ovu ustanovu.

Multidisciplinarni tim je ponudio sve svoje instuticionalne i individualne resurse kako bi pomogao da se situacija u JU Centar „Ljubović“ u narednom periodu poboljša. Na sastanku su dogovorene i dalje aktivnosti tima koje su u skladu sa raspoloživim resursima i mogućnostima a odnose se na poboljšanje položaja zavisničke populacije.