Multidiciplinarni tim za sprečavanje zloupotrebe droga na teritoriji opštine Nikšić sastao se još jednom na izmaku godine, kako bi rezimirao učinjeno u prethodnom periodu i predložio nove korake i aktivnosti za narednu godinu. Na sastanku su dogovorene aktivnosti tima u narednoj godini koje su u skladu sa raspoloživim resursima i mogućnostima članova tima a odnose se na poboljšanje položaja zavisničke populacije.

Članovi tima prepoznaju važnost zajedničkog djelovanja i multisektorske saradnje i nastaviće u budućnosti da kroz umrežavanje i zajedničko djelovanje omoguće da se zavisnici/ce izmjeste iz problematične zloupotrebe droga i postanu aktivni i pomažući članovi društva.