Direktor Preporoda, Jovan Bulajić gostovao je na Gradskoj televiziji, gdje je detaljnije govorio o oporavku kao metodološkom okviru u tretiranju bolesti zavisnosti.

Oporavak podrazumijeva proces kroz koji je pojedincu omogućeno da se iz problematične zloupotrebe droga, pomjeri ka životu bez droge kao aktivan i pomažući član društva. Fokusiran je na jake strane osobe a ne na njene slabosti, kao i na pomaganju osobi da dosegne svoj puni potencijal.

U toku gostovanja napravljen je i osvrt na nedavno održanu konferenciju partnerske organizacije Proslavi Oporavak. Konferencija je nosila naziv „Oporavak od ovisnosti- preokret u politikama i praksi 5“, glavna tema konferencije je bila jedna od najvećih prepreka na koju nailaze osobe u oporavku od zavisnosti a to je stigma.