Izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić gostovao je u Jutarnjem programu RTCG. Povod za gostovanje je obnavljanje rada Savjetovališta za pomoć i podršku mladima koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance kao i članovima njihovih porodica u Kotoru.

Rad Savjetovališta je obnovljen kroz projekat „Saradnja sa Crnom Gorom-Integrisani plan intervencija za inkluziju mladih, borbu sa izazovima i razvoj aktivnog građanstva“.Kroz ovaj projekat mladima i članovima njihovih porodica koji su u problemu zavisnosti biće na raspolaganju Savjetovalište za problematiku zloupotrebe droga kao i besplatna telefonska linija 24/7 i to pozivom na broj 0800 81 400.

Takođe, doći će i do bližeg umrežavanja sa školama i instutucijama u Kotoru koje sa bilo kog aspekta tretiraju bolesti zavisnosti, kako bi se kroz multidisciplinaran i multisektorski pristup radilo na poboljšanju položaja zavisničke populacije.

Projekat sprovodi Kancelarija za međunarodne projekte Opštine Kotor u partnerstvu sa Opštinom Monfalcone a finansijski je podržan od strane Regije Friuli Venezia Giulia.