Kampanju obilježavanja Međunarodnog dana svijesti o predoziranju Preporod je završio dijeljenjem promo materijala posjetiocima festivala City Groove, koji je jedan od najvećih muzičkih festivala u Crnoj Gori. Ova prilika je iskorišćena da se sa posjetiocima festivala porazgovara o rizicima i posledicama koje sa sobom nosi zloupotreba psihoaktivnih supstanci, a jedan od najvećih rizika jeste svakako smrt usled predoziranja.

Ono što je bio glavni cilj same kampanje jeste da se prenese poruka da se smrti usled predoziranja mogu spriječiti, i da je neophodno raditi na smanjenju stigme i diskriminacije kojoj su osobe koje koriste droge kao i članovi njihovih porodica izloženi kako bi imali hrabrosti da potraže pomoć.