zvršni direktor Preporoda Jovan Bulajić biće angažovan u radu Savjetovališta za pomoć i podršku mladima koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance kao i članovima njihovih porodica. Rad Savjetovališta je obnovljen kroz projekat „Saradnja sa Crnom Gorom- Integrisani plan intervencija za inkluziju mladih, borbu sa izazovima i razvoj aktivnog građanstva“.

Mladima kao i članovima njihovih porodica koji su u problemu zavisnosti će kroz ovaj projekat biti dostupno Savjetovalište za problematiku zloupotrebe droga kao i besplatna telefonska linija 24/7 i to pozivom na broj 0800 81 400.

Jedan od ciljeva gore pomenutog projekta jeste smanjenje stope zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima na teritoriji opštine Kotor. Kroz multidisciplinaran pristup u radu i intenzivnije umrežavanje pažnja će biti usmjerena i ka zaposlenima u kotorskim školama i svim drugim institucijama koje sa bilo kog aspekta tretiraju problem bolesti zavisnosti. Za njih će biti predviđeni odgovarajući treninzi i programi obuke za prevenciju, ranu intervenciju i detekciju maloljetničke zavisnosti.

Projekat sprovodi Kancelarija za međunarodne projekte Opštine Kotor u partnerstvu sa Opštinom Monfalcone a finansijski je podržan od strane Regije Friuli Venezia Giulia.