Preporod su ove sedmice posjetili predstavnici Hrišćanskog centra za rehabilitaciju zavisnika/ca REMAR, Miguel Azevedo, pastor i direktor Remara za Njemačku kao i naše gore list, Nikola Šćepanović, koji je đakon u Remaru u Njemačkoj i jedan od najdragocjenijih ljudi zaduženih za prihvat, rehabilitaciju i resocijaliaziju zavisnika/ca.

Hrišćanski centar za rehabilitaciju zavisnika/ ca Remar, osnovan je 1982. godine u Španiji sa željom da pomogne primarno zavisničkoj populaciji ali i svima onima koji su se zbog bilo kojeg životnog problema našli na samom rubu. Njima se pomaže da se obnove fizički i psihički te da izgrade duhovan život koji će im kasnije u životu biti važan temelj. Remar centar je kroz vrijeme rastao i danas djeluje na 5 kontinenata u 75 država svijeta. Pored prihvata, pomoći i podrške zavisničkoj populaciji, Remar je tu da primi i pomogne napuštenoj djeci, ljudima koji su iz ratom zahvaćenih područja, bivšim zatvorenicima, samohranim ili zlostavljanim ženama i majkama, izbjeglicama , te drugim marginalizovanim kategorijama stanovništva.

Teme samog sastanka su bile mogućnosti produbljivanja i unaprijeđenja saradnje i ostvarivanje većeg uticaja na zavisničku populaciju iz Crne Gore, kako bi im sami tretman u Remaru- u bio što dostupniji. Jako je bitno naglasiti da je boravak u Remar centru potpuno besplatan koliko god on trajao.

Saradnja Preporoda i Remara-a traje više od deceniju i značajan je broj ljudi koji su se kroz Preporodove servise podrške obreli u nekoj od brojnih stacionarnih kuća Remara širom Evrope.

Za naredni period dogovorena je i posjeta predstavnika Preporoda Remar centru u Njemačkoj, Švajcarskoj i Austriji.

Svi oni koji žele čuti nešto više o načinu funkcionisanja Remar-a kao i samom tretmanu, mogu dobiti više informacija pozivom na Preporodovu besplatnu telefonsku liniju 0800- 81 400 ili dolaskom u same prostorije Preporoda.