22.6.2021. godine, pred ukupno 52 učesnika, partnerske organizacije Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Preporod iz Nikšića i Izlazak iz Beograda, su održale webinar na temu: „Izazovi u oblasti oporavka od ovisnosti/zavisnosti od droga za vrijeme pandemije“. Webinar je održan povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, a moderator je bio Borislav Goić, predsjednik Udruženja Proslavi Oporavak.

Prezentacije govornika su dostupne na linkovima ispod:

  1. Prof dr Elmedin Muratbegović, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  2. Dr sc. Ivan Ćelić, Zavod za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, Hrvatska Dr sci. med.
  3. Diana Raketić, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Beograd, Srbija
  4. Prim. dr Danilo Jokić, Dom zdravlja Podgorica, Crna Gora

Webinar je prije svega bio namijenjen profesionalcima, koji se na direktan ili indirektan način bave osobama i porodicama koje su pogođene problemom ovisnosti. Svaki od govornika predstavio je ekspertize iz oblasti kako ovisnosti, tako i povezanih komorbiditeta, kao i koje su to specifične potrebe za oporavak žena i trudnica koje su ovisne, te pružanje više informacija o oblicima stigme vezane za ovu kategoriju.

Prof.dr Elmedin Muratbegović predstavio je istraživanje Stigma među profesionalcima, gdje je istakao da su dosadašnja istraživanja imala zadatak da adresiraju stigmu prema osobama koje zloupotrebljavaju droge ili su u fazi ovisnosti, dok je ovo istraživanje išlo korak dalje i napravilo distinkciju između stigme prema onima koji trenutno konzumiraju droge, onima koji su započeli proces oporavka ili prema onima koji su u procesu oporavka dosegnuli stabilan oporavak (više od 5 godina).

Dr sc. Ivan Ćelić istaknuo je da je potrebno govoriti o konceptu oporavka i da je oporavak moguć. Skrenuo je pažnju na situaciju u Hrvatskoj i odnos institucija za vrijeme pandemije COVD-19 i oporavka od ovisnosti, te smatra da je od ključne važnosti bilo osigurati pristup službama za bolničko i izvanbolničko liječenje od ovisnosti. Naglasak je bio na brizi i održavanju kontakata sa osobama koje imaju problem sa ovisnosti. Dr sci. med. Diana Raketić, svoje izlaganje je započela na temu: Žene i zavisnost i kako do oporavka. Prema njenim riječima, zavisnost kod žena se dosta razlikuje od muškaraca u odnosu na faktore rizika za razvoj bolesti ovisnosti, kao i visoke stope komorbiditeta, a prije svega misli se na afektivne poremećaje, te kakva je procedura u postupku njihovog liječenja. Posljednji izlagač bio je Prim. dr Danilo Jokić je istakao da u Crnoj Gori i dalje postoje određena ograničenja u vidu nerazumjevanja, nesnalaženja i nesaradnje u državnim resursima kada je u pitanju liječenje od ovisnosti.

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ili do kraja saslušaju webinar, isti mogu pogledati na linku ispod: