Poslednje dane tekuće godine, Preporod je iskoristio da dva postojeća informativna znaka (sa brojem telefona za besplatno i anonimno savjetovalište za problematiku zloupotreba droga i jasno istaknutom porukom POBIJEDI ZAVISNOST) učini vidljivim i iz suprotnog pravca.

Do sada je u sklopu projekta „ Biram Oporavak ” zajedno sa pomenuta dva znaka postavljeno ukupno 10 informativnih znakova koji su vidljivi iz dvadeset pravaca, a očekuje se da će u velikoj mjeri povećati vidljivost samog projekta, besplatne telefonske linije, zajedničke web platforme kao i da će uticati na porast klijenata koji dolaze u savjetovalište.

U saradnji sa Ministarstvom saobraćaja Crne Gore, znakovi su postavljeni na najvažnijim putevima u sjevernoj, centralnoj i južnoj regiji Crne Gore.