Izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić, gostovao je u emisiji „ Klub A Specijal “, na poziv Vlatka Stjepovića. Gosti u emisiji su bili i direktorica Javne ustanove za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, Dijana Milošević, psihijatar, narkolog dr Ljubinko Kaluđerović i programska direktorica CAZAS-a, Sanja Šišović, čime je nastavljena intenzivna medijska zastupljenost Preporoda u medijima sa nacionalnom pokrivenošću.

Povod za gostovanja je bio mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti. Gostovanje je iskorišćeno kao prilika da se još jednom skrene pažnja javnosti na ovaj gorući problem, s posebnim akcentom na to da i dalje raste broj mlađe populacije koja zloupotrebljava psihoaktivne supstance, a jedan od najvećih problema predstavlja upravo zloupotreba takozvanih „ legalnih droga“ (kao što je alkohol). Takođe, značajna pažnja je posvećena novim trendovima unutar problematike bolesti zavisnosti, poput novih droga na tržištu i promjenama u učestalosti konzumacije poznatih droga na tržištu.