Okrugli sto na temu „Prevencija i prepoznavanje zloupotrebe droga kod djece i mladih“ održan je 29.10 u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Vodio ga je izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić, a bio je namijenjen zaposlenima u Centrima za socijalni rad.

Tokom okruglog stola vođena je aktivna diskusija o samoj preventivnoj nauci, stanju u Crnoj Gori i svijetu, najefikasnijim načinima prepoznavanja zloupotrebe droga kod djece i mladih, a poseban segment je bio posvećen razmjeni najboljih praksi i iskustava kao i predlozima za stvaranje kvalitetnije prevencije u Crnoj Gori.

Zajednički je konstantovano da se nedovoljno pažnje u Crnoj Gori posvećuje problematici bolesti zavisnosti i da je neophodna bolja umreženost između institucija i organizacija koje se bave ovim pitanjem kako bi došlo do konkretnih pomaka u ovoj oblasti.