Članica Preporoda, Bojana Radović učestvovala je u online sastanku koji je organizovao EMCDDA (Evropski centar za praćenje droga i zavisnosti o drogama ) o uticaju COVID 19 na upotrebu droga na Zapadnom Balkanu.
Sastanak je okupio stručnjake iz ove problematike sa Zapadnog Balkana gdje je poseban fokus bio na prezentovanju na koji način je COVID 19 uticao na upotrebu droga .
Na sastanku je istaknuto da je pandemija COVID 19 imala veliki uticaj na zavisničku populaciju, a izmijenjena svakodnevnica, ograničeni socijalni kontakti  i izolacija su naročito bili teški za one koji su procesu oporavka. Takođe ovaj period neizvjesnosti je uticao na pojavu određenih anksioznih i depresivnih stanja što je za posledicu imalo sve veći broj korisnika benzodiazepina.