Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1987. godine ustanovila je 26. jun kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. Ovaj dan se obilježava u cilju smanjenja zloupotrebe droga, ilegalne trgovine drogom kao i  podizanja svijesti  javnosti o ovom globalnom problemu.

Tim povodom izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić gostovao je u Jutarnjem programu televizije Vijesti, gdje se osvrnuo na trenutnu situaciju u Crnoj Gori kao i na problem sve veće zloupotrebe zamjenske terapije.

Najviše pažnje i novca se ulaže u primjenu zamjenske terapije na uštrb programa kojima je krajnji cilj oporavak. Neadekvatna primjena zamjenske terapije je dovela do toga da danas imamo generaciju zavisnika od zamjenske terapije kao i crno tržište zamjenske terapije.

Programi smanjenja štete i zamjenska terapija svakako treba da postoje, ali sa jasno definisanim protokolima o primjeni i smjernicama.

Neophodno je da se u državnim politikama problematika bolesti zavisnosti pomjeri sa margine, jer  zdravo i nezavisno društvo mora biti preduslov za ostvarenje svih drugih strateških ciljeva u državnoj politici.