U Jutarnjem programu televizije Vijesti, putem online uključenja govorio je izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić. Jos jednom je istakao da je u ovom vremenu globalne pandemije, izazvane virusom COVID-19, zavisnicima više nego ikada potrebna podrška.
Promjena svakodnevnice i ograničeni socijalni kontakti, utiču na pojavu različitih oblika anksioznih stanja, nesigurnosti, pada samopouzdanja, zbog čega je vrlo bitno da održavaju kontakte sa osobama koji su im i prije pandemije pomagali da prevaziđu njihove probleme.
Zavisnici od psihoaktivnih supstanci su najčešće osobe koje imaju narušen imuni sistem i za koje bi eventualna zaraza korona virusom mogla da bude vrlo opasna. Takođe u slučaju liječenja od virusa korona , zavisnici bi bili izloženi i dvostrukoj stigmatizaciji.
Poražavajuća je činjenica da se zavisnici i dalje vrlo rijetko svrstavaju u marginalizovane kategorije. Nažalost, situacija se neće izmijeniti dok se cijela problematika ne izdigne na veći nivo.
Preporod nije prestajao da pruža pomoć zavisnicima ni u periodu pandemije, a podrška je dostupna putem naše besplatne telefonske linije (0800- 81- 400). Telefonski razgovori i online psiho- socijalna podrška su nešto što dokazano pomaže i što i SZO ( Svjetska zdravstvena organizacija) na globalnom nivou preporučuje.