U sklopu projekta ”Biram oporavak”, nastavlja se povezivanje relevantnih aktera koji djeluju sa istim ili sličnim radnim ciljevima na teritoriji Crne Gore. Tom prilikom, Memorandum o saradnji su potpisali Jovan Bulajić, izvršni direktor Preporoda i Sanja Šišović , programska direktorica NVO CAZAS.

Akteri su dogovorili redovnu i blagovremenu razmjenu informacija o dostupnim servisima u obje organizacije, uz vršenje redovnog monitoringa zajedničkih korisnika u cilju praćenja uspjeha tretmana.

Cjelokupna saradnja će biti zasnovana na partnerstvu, transparentnosti, odgovornosti i kontinuiranoj međusobnoj komunikaciji.