U okviru projekta „ZA BUDUĆNOST KOTORA BEZ DROGE“, otvoreno je savjetovalište za adolescente koji zloupotrebljavaju PAS. Projekat kojim će se sistematično tretirati bolesti zavisnosti među adolescentima.
NVO Preporod u saradnji sa NVO Koltrina iz Kotora započeo je implementaciju projekta ”Za budućnost Kotora bez droge”, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). ReLOaD program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.
Projekat „Za budućnost Kotora bez droge“ traje 6 mjeseci, a njegov osnovni cilj je da smanji stopu zloupotrebe droga među mladim ljudima na teritoriji ove opštine. Projekat je koncipiran tako da problematici prilazi iz svih relevantnih uglova. Naime, posebna pažnja je posvećena zaposlenima u kotorskim školama i svim drugim institucijama koje sa bilo kog aspekta tretiraju bolesti zavisnosti, ili dolaze u kontakt sa mladima koji već zloupotrebljavaju droge i njihovim porodicama, za koje smo pripremili trenig i obuku za prevenciju, ranu intervenciju i detekciju maloljetničke zavisnosti, po modelu – Multidimensional Family Therapy (MDFT) Trampoline Belgium, Ecet.

Za nas najvažnija aktivnost projekta je otvaranje besplatnog savjetovališta za maloljetne zavisnike i članove njihovih porodica. Naime, uz pomoć i podršku opštinske Kancelarije za primarnu prevenciju opštine Kotor i ustupanjem svojih kancelarija za rad savjetovališta, počinjemo da primamo i prve mlade iz opštine Kotor koji zloupotrebljavaju PAS i njihove članove porodica.
Pored pokretanja savjetovališta, fokus će biti na umrežavanju svih relevantnih aktera koji djeluju na teritoriji Opštine Kotor, a koji se u svakodnevnom radu bave bolestima zavisnosti. Jedan od ciljeva je i da se unaprijedi kolektivna svijest o problematici bolesti zavisnosti i posljedicama zloupotrebe droga. Očekuje se da će u predstojećih 6 mjeseci, multidisciplinarni tim pružiti pomoć članovima više od 100 porodica koje se suočavaju sa zavisnošću. U dugoročnom smislu, projekat će ojačati odgovor obrazovnog sistema na bolesti zavisnosti, unapređenjem znanja i vještina prosvjetnih radnika da prepoznaju, preduprijede i pravovremeno reaguju na zloupotrebu droge u školama. Istovremeno, obrazovni sistem će se uvezati sa drugim relevantnim akterima, da se zajedničkim kapacitetima borimo sa jednim od najvećih problema modernog društva.

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate:
Jovana Bulajića, izvršnog direktora NVO Preporod
E-mail: preporod@t-com.me ili mob: +382 67 423 995

#ReLOaD #ReLOaDMNE #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan
Ukoliko želite saznati više o ReLOaD programu, posjetite sledeći link: http://bit.ly/2ElJvbg

Tagovi na FB:
https://www.facebook.com/EUDelMontenegro
https://www.facebook.com/RELOADWesternBalkans
https://www.facebook.com/UN.Montenegro
https://www.facebook.com/opstinakotor