U sklopu projekta Biram oporavak, nastavljena je kampanja formalizacije odnosa među relevantnim akterima koji djeluju na polju sprječavanja zloupotrebe droga u Crnoj Gori. Tako je krajem prethodnog mjeseca potpisan memorandum o saradnji između istaknutih organizacija civilnog sektora, Preporoda i Juventasa. Potpisnici memoranduma su Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda i Ivana Vujović, Izvršna direktorica Juventasa.
Svrha potpisivanja ovog dokumenta jeste intenziviranje saradnje, kako bi se minimizirale objektivno postojeće razlike među organizacijama, a u prvi plan istaklo ono što je zajedničko, potreba i motivacija da se pomogne zavisničkoj populaciji. Cjelokupna saradnja će biti zasnovana na partnerstvu, transparentnosti, odgovornosti i kontinuiranoj međusobnoj komunikaciji. Kako memorandum ne bi bio samo slovo na papiru, dogovoreno je da organizacije vrše česte evaluacije dostignute saradnje uz ideju da ta saradnja iz dana u dan mora biti snažnija i produktivnija.