Televizija Nikšić je još jednom pokazala interesovanje za problematiku bolesti zavisnosti. Tako su, 2.11.2018. u Jutarnjem programu ugostili Jovana Bulajića, Izvršnog direktora Preporoda i Ljubicu Abramović, Rukovodioca Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti u Opštini Nikšić.

Razgovaralo se, prije svega, o formalizaciji saradnje među akterima ovog razgovora, ali i o nekim kontinuiranim izazovima unutar problematike bolesti zavisnosti. Poseban osvrt dat je na temu zavisnosti među maloljetnicima, što se procjenjuje kao jedno od gorućih pitanja sa kojima se suočavaju stručnjaci na teritoriji Crne Gore. Neizbježna tema, i ovoga puta je bila legalizacija marihuane, sa svim manifestnim i prikrivenim posledicama koje sa sobom donosi.

Ukoliko želite pogledati cjelokupno gostovanje, to možete učiniti posjetom sledećeg linka: link