Već duži niz godina postoji veoma dobra i produktivna saradnja na relaciji Preporoda i Kancelarije za prevenciju narkomanije Nikšić.

Lokalna kancelarija za  prevenciju narkomanije Nikšić je svakako jedna od najaktvnijih u Crnoj Gori, sa kojom je do sada, sproveden značajan broj aktivnosti.

U sklopu projekta ”Biram oporavak”, ta saradnja je ozvaničena i formalizovana, kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji. Tako je upriličen sastanak kojem su prisustvovali Ljubica Abramović, Rukovodilac kancelarije i Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda.

Sigurno je da će potpisivanje Memoranduma o saradnji, istu podići na još veći nivo, čime će se ostvariti značajan benefit za zajedničku ciljnu grupu, mlade ljude, zavisničku populaciju i članove njihovih porodica.