Naš tim u Preporodu

  Jovan Bulajic

  Jovan Bulajić

  • Osnivač i izvršni direktor Preporoda.
  • Sa tretmanom zavisnika započeo u Internacionalnom Reto centru 2004.god.
  • Osnivanjem Preporoda pokrenuo je vaninstitucionalni tretman zavisnosti u Crnoj Gori.
  • Član je više međunarodnih mreža i organizacija koje tretiraju problematiku zloupotrebe psiho aktivnih supstanci, kao što su Svjetska federacija protiv droga WFAD i Evropa protiv droga EURAD.
  • Učestvovao u izradi Nacionalnog strateškog odgovora na droge 2008-2013.
  • Polaznik više domaćih i međunarodnih seminara i skupova koju sa različitih aspekata tretiraju problem zloupotrebe PAS.
  Nikola Mijušković

  Nikola Mijušković

  • Rođen 21.10.1988. godine u Nikšiću.
  • Osnovnu školu "Ratko Žarić", Gimnaziju "Stojan Cerović" završio u Nikšiću. Diplomirao psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Nikšiću, a magistrirao na Univerzitetu Donja Gorica.
  • Pored profesionalnih preferencija, ističu se njegova interesovanja i dostignuća u oblasti sporta. Član je nekoliko sportskih kolektiva, a u privatnoj praksi se bavi sportskom psihologijom.
  • Govori engleski jezik.
  • Na poziciji Anti dop ambasador koordinatora, u Preporodu je od marta 2015.
  • Kontaktirajte: nikola.mijuskovic@preporod.me
  Anđela Perošević

  Anđela Perošević

  • Profesor engleskog jezika i književnosti.
  • Osnovnu školu „Dašo Pavičić“ završila u Herceg -Novom, srednju školu i Filozofski Fakultet, Odsjek za engleski jezik i književnost završila u Nikšiću.
  • Do sada uglavnom obavljala funkcije prevodioca i organizacione poslove u Kancelariji crnogorskog ombudsmana, M.I. Goranović, Turističkoj organizaciji Nikšić.
  • Govori engleski i italijanski jezik.
  • Na poziciji Programskog menadžera, u Preporodu od marta 2015.godine
  • Kontaktirajte: andjela.perosevic@preporod.me
  Rada Bulatović

  Rada Bulatović

  • Osnovnu i srednju školu završila u Nikšiću.
  • Diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek sociologija, smjer socijalni rad i preduzetništvo.
  • Radila i volontirala u „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” Nikšić, vodila motivacione i edukativne radionice.
  • Pohađala više treninga i radionica na teme:
   • Demokratija i obrazovanje,
   • Radna praksa,
   • Prevencija narkomanije
  • Na poziciji Menadžera za finansije i administraciju, u Preporodu od marta 2015.god
  • Kontaktirajte: rada.bulatovic@preporod.me
  Lazar Simonovic

  Lazar Simonović

  • U „outreach“ radu i drugim programskim aktivnostima Preporoda aktivan od juna 2010.
  • Osnovnu i srednju školu završio u Podgorici.
  • Govori engleski jezik.
  Ivan Turcinovic

  Ivan Turčinović

  • U „outreach“ radu i drugim programskim aktivnostima Preporoda aktivan od aprila 2009.
  • Osnovnu i srednju školu završio u Nikšiću.
  Zdravko Drincic

  Zdravko Drinčić

  • U „outreach“ radu i drugim programskim aktivnostima Preporoda aktivan od februara 2014.god.

  PREPOROD

  kancelarija: +382 (0) 40 213 043
  Besplatna tel. linija: 0800 81400
  Dežurni tel.: +382 (0) 67 423 995
  e-mail: preporod@t-com.me
  web: www.preporod.me
  Gojka Garčevića bb,
  81400 Nikšić, Crna Gora
  twitter: @NVOPreporod
  facebook: nvo.preporod