Proces Preporoda

  Ono po cemu je Preporod prepoznat u cijeloj Crnoj Gori je činjenica da za sve zavisničke strukture obezbjeđuje dugotrajan stacionaran (besplatan) tretman, u terapijskim zajednicama i komunama, širom Evrope. Kako u CG još uvijek ne postoje uslovi za dugotrajan stacionaran (besplatan) tretman zavisnica, a kamoli zavisnica koje imaju djecu, veoma je važno ovog momenta pomenuti da isti zavisnice (sa djecom ili bez njih) mogu ostvariti preko Preporoda.

  Tretman u terapijskim zajednicama i komunama, i među zavisničkom populacijom, a i mimo nje, se smatra najtežim i najzahtjevnijim vidom rješavanja problema, za koji štičenici/ce moraju biti izuzetno motivisani. Obično za ovom vrstom tretmana posežu osobe koje su već isprobale sve druge komfornije opcije, u kojima se lakše postiže apstinencija, ali je tako postignuta apstinencija teže održiva i nerijetko praćena ponovnim recidivima. Kada im one ne donesu rezultat, najčešće zavisnici/ce tek tada dolaze u Preporod.

  Iskustvo, a i statistika, pokazuju da je kod osoba koje nijesu dovoljno motivisane da prihvate ovakav vid dugotrajnog stacionarnog tretmana, ili imaju neispravan motiv za prihvatanje, vjerovatnoća za izlječenjem jako mala ili uopšte ne postoji.

  U tom smislu, od ogromnog je značaja da prijemu u komunu prethodi intenzivno motivaciono savjetovanje. Tu je uloga Preporoda ključna, zbog činjenice da u Crnoj Gori, za sada, postoji samo jedno motivaciono savjetovalište za ovakav vid tretmana, u okviru naše organizacije. I, Bogu hvala, danas je svima koji se ozbiljno bave ovom problematikom u CG, jasno da bez detaljno urađene motivacije, ne treba očekivati neki trajniji i ozbiljniji rezultat. Kada smo na startu počeli ljudima govoriti da sistemski radimo motivaciju za prihvatanje tretmana, nekako to u njihovim ušima i nije zvučalo previše bitno. Međutim, kroz vrijeme, zaista smo uspjeli da i sama populacija, stručnjaci i druge kolege, uvide da je riječ o veoma bitnom dijelu tretmana.

  Kada osobu motivišemo i odobrovoljimo da prihvati tretman slijedi proces izbora komune u kojoj se odvija stacionaran tretman.

  Svo vrijeme trajanja stacionarnog tretmana, u Preporodu paralelno funkcioniše savjetovalište za roditelje, koji se za to vrijeme upoznavaju sa procesom tretiranja i obučavaju o načinima komunikacije sa svojom djecom, u raznim periodima tretmana.

  Kako proces rehabilitacije nije zaokružen u koliko ne uslijedi adekvatna resocijalizacija, u Preporodu smo formirali sekciju za resocijalizaciju i prihvat ljudi, nakon završetka procesa rehabilitacije u terapijskim zajednicama i komunama. Tu se ljudima, koji su uspješno završili stacionaran dio, nudi mogućnost grupnog i individualnog, iskustvenog i stručnog savjetovanja, doškolovavanja u smislu kurseva stranih jezika i računara, podrška u tretmanu hepatitisa i hiv-a, zajednički provednog slobodnog vremena, facilitaciju kontakata sa eventualnim poslodavcima, zajedničkog porodičnog savjetovanja, sve do angažovanja unutar samog Preporoda.

  Takode, nije nebitno istaći da u Preporodu, u saradnji sa institucijama sistema, funkcioniše i savjetovalište za zavisnike/ce koji su istovremeno i vršioci krivičnih djela.

  Od 2012.god. u Preporodu funkcioniše jedina besplatna info linija za zavisnike/ce u CG( 0800 81 400), koja je besplatna za pozive iz svih mreža fiksne i mobilne telefonije u CG, i zaokružuje spektar BESPLATNIH servisa koji su potrebni da neko riješi svoj problem sa zavisnošću, za vijek vijekova.

  Na kraju, možda je i istina da se radi o najzahtjevnijem vidu tretmana, ali nekorektno bi bilo da ne kažemo i detalj, da je proporcionalno zahtijevnosti, i efikasan.

  Poštovani/e čitatelji/ljke, jako je teško period od godinu i pol, do dvije godine, koliko traje kompletan proces, „sabiti“ u ovih par strana, pa, ako Vam nešto i ne bude najjasnije, molim Vas da nas dodatno kontaktirate, kako bi smo stvari pojasnili da granice potrebnog.

  PREPOROD

  kancelarija: +382 (0) 40 213 043
  Besplatna tel. linija: 0800 81400
  Dežurni tel.: +382 (0) 67 423 995
  e-mail: preporod@t-com.me
  web: www.preporod.me
  Gojka Garčevića bb,
  81400 Nikšić, Crna Gora
  twitter: @NVOPreporod
  facebook: nvo.preporod