Usluge koje pružamo

Proces preporoda


Ono po cemu je Preporod prepoznat u cijeloj Crnoj Gori jeste činjenica da za sve zavisničke strukture obezbjeđuje besplatan, dugotrajan stacionarni tretman, u terapijskim zajednicama i komunama, širom Evrope. Kako u CG još uvijek ne postoje uslovi za takav, dugotrajan stacionaran (uz to i besplatan) tretman zavisnica (a pogotovo onih sa djecom), važno je napomenuti da to pravo, zavisnice mogu ostvariti posredstvom Preporoda. Tretman u terapijskim zajednicama i komunama se među zavisničkom populacijom smatra najtežim i najzahtjevnijim vidom rješavanja problema, za koji štičenici/ce moraju biti izuzetno motivisani. Obično za ovom vrstom tretmana posežu osobe koje su već isprobale sve druge komfornije opcije, u kojima se lakše postiže apstinencija. Apstinencija postignuta komfornijim metodama je teže održiva i nerijetko praćena recidivima. Kada im takve metode ne donesu rezultat, zavisnici/ce uglavnom tek tada dolaze u Preporod. Iskustvo, a i statistika, pokazuju da je kod osoba koje nijesu dovoljno motivisane da prihvate ovakav vid dugotrajnog stacionarnog tretmana, ili imaju neispravan motiv za prihvatanje, vjerovatnoća za izlječenjem jako mala ili uopšte ne postoji. U tom smislu, od ogromnog značaja je da prijemu u komunu prethodi intenzivnije motivaciono savjetovanje. Tu je uloga Preporoda ključna, zbog činjenice da u Crnoj Gori, Preporod bio prvo motivaciono savjetovalište za ovakav vid tretmana. Vremenom je svima koji se ozbiljno bave ovom problematikom u CG, postalo jasno da bez detaljno urađene motivacije, ne treba očekivati neki trajniji i ozbiljniji rezultat.

Kada osoba koja je u zavisnosti prođe proces motivacije i dobrovoljno prihvati tretman, slijedi proces izbora komune u kojoj se odvija stacionaran tretman. Svo vrijeme trajanja stacionarnog tretmana, u Preporodu paralelno funkcioniše savjetovalište za roditelje i ostale članove porodica zavisnika, koji se upoznavaju sa procesom tretmana i obučavaju o načinima komunikacije sa zavisnikom u rehabilitaciji, u raznim periodima tretmana. Kako proces rehabilitacije nije zaokružen ukoliko ne uslijedi adekvatna resocijalizacija, u Preporodu je formirana sekcija za resocijalizaciju i prihvat ljudi, nakon završetka procesa rehabilitacije u terapijskim zajednicama i komunama. Tu se ljudima, koji su uspješno završili stacionaran dio, nudi mogućnost grupnog i individualnog, iskustvenog i stručnog savjetovanja, doškolovavanja u smislu kurseva stranih jezika i računara, podrška u tretmanu Hepatitisa ili HIV-a, zajednički provednog slobodnog vremena, facilitaciju kontakata sa eventualnim poslodavcima, zajedničkog porodičnog savjetovanja, sve do angažovanja unutar samog Preporoda. Takode, nije nebitno istaći da u Preporodu, u saradnji sa institucijama sistema, funkcioniše i savjetovalište za zavisnike/ce koji su istovremeno i izvršioci krivičnih djela. Od 2012.god. u Preporodu funkcioniše info linija za zavisnike/ce u CG (0800 81 400), koja je besplatna za pozive iz svih mreža fiksne i mobilne telefonije u CG, i zaokružuje spektar BESPLATNIH servisa koji su potrebni da neko zauvijek riješi svoj problem sa zavisnošću. Na kraju, možda je i istina da se radi o najzahtjevnijem vidu tretmana, ali nekorektno bi bilo da ne kažemo i detalj, da je proporcionalno zahtijevnosti, i najefikasaniji. Ukoliko proces preporoda nije dovoljno jasan, molimo vas da nas kontaktirate zarad dodatnog informisanja.


Besplatna telefonska linija: 0800 81 400