Naslov 1
септембар 22, 2017
Preporod organizovao nacionalnu konferenciju : Oporavak od zavisnosti, prilike, potrebe i trendovi
децембар 26, 2017
Prikaži sve

Preporod održao Multsektorske sastanke na jugu i sjeveru Crne Gore

U sklopu projekta “Biram oporavak“, Preporod je 29. i 30.11.2017., održao Multisektorske sastanke za aktere čije redovne aktivnosti sežu u polju sprječavanja zloupotrebe droga. Naime, 29.11., Multisektorski sastanak je održan u Kotoru, a 30.11. u Bijelom Polju. Ljubaznošću Predsjednika Opština Kotor i Bijelo Polje, učesnici sastanka su imali optimalne uslove za rad.

Jedna od osnovnih ideja na kojima počiva projekat “Biram oporavak“, jeste kontinuirana razmjena informacija i iskustava među akterima koji tretiraju ovu problematiku. Iz tog razloga, Preporod je organizovao ove sastanke, kako bi subjekti učvrstili svoju saradnju i kako bi zajedničkoj ciljnoj grupi, udruženi pružali što je moguće kvalitetnije usluge.

Na Multisektorskim sastancima, pored predstavnika Preporoda, prisustvovali su članovi Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, zaposleni u lokalnim kancelarijama za primarnu prevenciju, predstavnici centara za socijalni rad, policijski inspektori koji rade u resoru za sprječavanje zloupotrebe droga, članovi NVO koje tretiraju problematiku bolesti zavisnosti, kao i članovi Sekretarijata u Opštinama Kotor i Bijelo Polje, pod čijom nadležnošću je rad kancelarija za prevenciju narkomanije.

 U okviru Multisektorskih sastanaka, predstavljen je sam projekat “Biram oporavak“, detaljnije je prezentovan koncept oporavka kao cilj i domet u tretmanu bolesti zavisnosti, te rezultati Ipsos istraživanja za Crnu Goru, koje je sredinom godine sprovedeno u okviru ovog projekta, kao i rad na lokalnom nivou. Na Multisektorskom sastanku u Kotoru, dr Marina Roganović, Načelnica Odjeljenja za liječenje bolesti zavisnosti u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, je prezentovala aktuelno stanje u problematici u Crnoj Gori.
Potrebno je pomenuti i to, da su akteri na sastancima produkovali veliki broj zaključaka, koji su plod njihovog rada, iskustva, ali i potreba koje detektuju u radnoj svakodnevnici. Zaključci sa sastanaka će biti uobličeni i u vremenu pred nama poslati nadležnim institucijama u Crnoj Gori, kako bi sprječavanje zloupotrebe droga na svim nivoima imalo više uspjeha u praksi.