Otvoreno pismo ministru

  Poštovani g-dine Ministre Numanović i g-dine Savjetniče Kojičić,

  Kontaktiram Vas u ime NVO Preporod, i elementarno je vaspitano da Vam nas na samom startu kratko predstavim. Postojimo skoro osam godina i začetnici smo vaninstitucionalnog tretmana zavisnosti u Crnoj Gori. Imamo specifično razvijene razne servise podrške zavisnicima/cama i njihovim porodicama. Koristeći neke od njih, do sada je stabilnu apstinenciju postiglo više desetina momaka i cura iz cijele Crne Gore. Zbog svog činjenja smo na listama partnera i saradnika krovnih svjetskih institucija koje tretiraju problematiku bolesti zavisnosti.

  Povod zbog kojeg Vas kontaktiramo je naš pokušaj da Vama, kojima je esencijalno činjenje borba za ljudska prava, skrenemo pažnju na nepravedno izostavljanje zavisnika/ca i njihovih porodica, sa spiska diskriminisanih i onih kojima su ugrožena osnovna ljudska prava.

  Vidimo ovih dana po medijima da je opet bio neki okrugli sto na ovu temu, a na kojem nijesmo zapazili nikog ko bi specifično predstavljao kategoriju zavisnika/ca i njihovih porodica, pa pomislismo da je moment da Vam se javimo.

  Vođeni pravom na izražavanje mišljenja, a sa druge strane i obavezom da kao dio civilnog sektora ukazujemo na eventualne greške/probleme/nedostatke u radu i funkcionisanju državnih institucija, želimo da skrenemo pažnju na odnos Savjeta za zaštitu od diskriminacije prema osobama sa problemom zavisnosti. Koliko god da smo ubjeđenja da je morbidno mjeriti kome je gore, vjerujemo da bi osobama sa invaliditetom, LGBT populaciji, raseljenim licima, pripadnicima RAE populacije, ženama žrtvama nasilja, kao najčešće pominjanim diskriminisanim kategorijama, trebalo dodati još jednu itekako diskriminisanu kategoriju – zavisnika/ca i njihovih porodica.

  Da se ogradimo, nemamo pretenziju da svrstavamo ljude u kategorije jer je i taj čin vrsta diskriminacije kojom jedna grupa biva u povlašćenom položaju u odnosu na drugu, a negdje je i etički neopravdano i izaziva negativne posljedice, ali to je već pitanje koje nije naša tema. Ono što jeste tema je da uputimo sugestiju, da ako se vec brinemo/te o odredjenim kategorijama koje smatramo najviše pogodjenim u ostvarivanju svojih prava i potreba i naznačimo koje su to grupe ljudi, najmanje sto možemo jeste i da ne činimo diskriminisanim ostale kategorije, u ovom slučaju zavisnike/ce i njihove porodice.

  Ova grupa ljudi je diskriminisana po više osnova.

  Naime, ukoliko krenemo od onoga što je državna / društvena uloga i obaveza, a to je omogućavanje svojim gradjanima povoljnije životne uslove, vidjećemo društvo koje nije u stanju da prije svega prevenira nastajanje bolesti zavisnosti, a čak ni da kurativno djeluje jer ne postoji ni mogućnost liječenja svih zbog ograničenosti prostornih kapaciteta, finansijske ograničenosti samih zavisnika/ca, nedovoljne teritorijalne rasprostranjenosti itd. Ovo nosi i duplu “muku” sa sobom, jer se ograničava i pravo na tretiranje svih na isti način, odnosno, jednakost svih u ostvarivanju svojih potreba.

  U nastavku, onda kada se uspije izliječiti,taj malen broj zavisnika, problemi sa kojima se oni susrijeću su brojni, počev od problema zapošljavanja, neprihvatanja od strane društvenog okruženja koje samo remeti period resocijalizacije i ponovne adaptacije na sredinu. Same porodice nerijetko trpe brutalnu izolaciju zbog zavisnosti nekog člana. Sve pomenute stvari su zadatak društva koje treba da promoviše prihvatanje, jednakost, zdrave načine života…, razbijanje predrasuda koje su karakteristične za naše granice, a nisu strane nijednoj drzavi u razvoju.

  Pored toga, broj diskrminisanih se povećava ukoliko znamo da bolest zavisnosti nije bolest pojedinca, već i njegovog okruženja, posebno porodica, a na kraju i čitavog društva.

  Na kraju, zašto je značajno uvrstiti ili bar obratiti pažnju, te razmisliti i pomisliti na osobe pogodjene nekom vrstom zavisnosti? Prilično je važno da od strane onih pojedinaca i institucija koji se brinu za zaštitu ljudi od diskriminacije, kao i drugih oblika zaštite, budu svjesni svog uticaja na promjenu “svijesti” gradjana i razvijanje njihovog osjećaja za posebne probleme sa kojima nijesu značajno u dodiru ili na koje se jednostavno ne osvrću, a svojim ponašanjem, odnosno nečinjenjem, doprinose ugrožavanju onih koji se sa tim problemom nose. Samo isticanje njihovih problema čini problem otvorenim u očima društva, izvlači iznad tepiha i pruža osnov za diskusije i pronalaženje rješenja problema. Zbog velikih, katastrofalnih posljedica koje trpe zavisnici čini nužnim uvrštavanje ovog problema kao društveni problem.

  Najzad, nadamo se da će u Vašem daljem funkcionisanju biti više razumijevanja za ovaj problem, jer ako Vi nemate senzibiliteta za njih, nema govora o bilo kakvom pomaku. Važno je znati da sinhronizovanim djelovanjem možemo učiniti mnogo, svako sa svoje strane sve što je u njegovoj moći.

  Takođe smo svjesni mogućnosti da Vam iz jednog maila i nije dato baš previše informacija i detalja o svemu ovom, pa u koliko smatrate dragocjenim, raspoloženi smo da Vas detaljnije upoznamo sa situacijom, a i svim što je Preporod do sada uradio, kada je problematika zavisnosti u pitanju.

  Nijesmo upoznati sa procesom odabira članova u rad Savjeta, a niti o kriterijumu po kojem su selektovane kategorije kojima se Savjet u najvećoj mjeri bavi. Nama nije neophodno nikakvo članstvo da bi se trudili da pospješimo kvalitet života kategorija koji su naša ciljna grupa, ali ako ćete, na bilo koji način, u periodu koji je pred nama, u rad Savjeta uvrstiti bilo kog pojedinca ili instituciju koji bi zastupali prava zavisnika/ca i njihovih porodica, mi bi smo bili zadovoljni.

  Takođe bi Vas rađe ugostili, ali kako predpostavljamo da i nemate baš vremena, nikakav nam problem nije da dođemo do Vas i upoznamo Vas sa detaljima neophodnim za sticanje kompletnije slike o problemima sa kojima se susrijeću osobe koje trpe posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

  Do sljedeće prilike, srdačan pozdrav iz Preporoda,

  Jovan Bulajić

  Izvršni direktor

  PREPOROD

  kancelarija: +382 (0) 40 213 043
  Besplatna tel. linija: 0800 81400
  Dežurni tel.: +382 (0) 67 423 995
  e-mail: preporod@t-com.me
  web: www.preporod.me
  Gojka Garčevića bb,
  81400 Nikšić, Crna Gora
  twitter: @NVOPreporod
  facebook: nvo.preporod