Donatori i partneri

Dugujemo zahvalnost svim našim donatorima i partnerima koji su prepoznali trud i motivaciju Preporoda da se u kontinuitetu bori sa izazovima na polju borbe protiv bolesti zavisnosti. U dosadašnjem djelovanju Preporoda, ulogu donatora i partnera u sprovođenju projekata su imali:
Vlada Crne Gore:

www.gov.me

Skupština Crne Gore:

www.skupstina.me

Opština Nikšić:

www.niksic.me

Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori:

www.delmne.ec.europa.eu

Evropa protiv droga (EURAD):

www.eurad.ne

Svjetska federacija za borbu protiv droga (WFAD):

www.wfad.se

Forum Syd:

www.forumsyd.org

Američka Ambasada u Crnoj Gori:

www.me.usembassy.gov

Misija OEPS-a u Crnoj Gori:

www.osce.org

USAID:

www.usaid.gov

Fond za aktivno građanstvo (FAKT):

www.faktcg.org

Kancelarija svjetske banke u Podgorici:

www.worldbank.org

Besplatna telefonska linija: 0800 81 400