Dobrodošli u Preporod!

  Preporod je organizacija za pomoć zavisnicima od psiho aktivnih supstanci i njihovim porodicama. Postojimo od 2006.godine i najiskusniji smo u tretiranju zavisnosti van institucija sistema u Crnoj Gori. Imamo specifično razvijene razne servise podrške i pomoći zavisnicima/cama i njihovim porodicama. Shvatili smo da život u sebi nosi puno vrijednije stvari od svakodnevne potrage za sredstvom naše zavisnosti i tu spoznaju želimo prenijeti drugima. U borbi protiv zavisnosti i odabiru saradnika i partnera, vjerujemo samo rezultatima.

  Aktuelnosti

  Obraćanje osnivača Preporoda, povodom obilježavanja 10 godina rada

  Poštovani prijatelji,

  Osjećam da bih se na samom početku ove večeri trebao sjetiti momaka i cura, koje sam poznavao, i onih koje nijesam, koji su možda mogli sad stajati ovdje pored mene, ali, ili nijesu ni dobili priliku, ili je nijesu iskoristili. Pozivam vas da se minutom ćutnje skupa sjetimo tih ljudi.

  Prvo da vam se zahvalim što ste došli i odvojili vrijeme da sa nama podijelite ove trenutke, koji su za nas specifično bitni.

  Navirala su osjećanja, i sjećanja, kad sam sastavljao sebi ovaj govor. Siguran sam da je, makar meni, nemoguće da kažem sve što mislim da bi vi trebali da čujete, a da vam je i približno jasno kroz šta smo za ovih 10 godina prošli.

  Ali, ne bih volio da nam se nešto zamjeri, pa su zbog toga večeras sa nama samo prijatelji, ljudi koji su pomagali naš rad, podsticali nas, koji su nas razumjeli svo ovo vrijeme, praštali nam, koji su bili, i jesu, dio nas.

  Među bliskim prijateljima, imam vrsnih režisera, ali im za večeras nijesam tražio pomoć u vezi sa konceptom večeri. Scenario je pisao stav naših srca. Koliko će vam se dopasti, ne znam.

  Znam da ima više ljudi koji će večeras stati na ovo mjesto i nešto reći, i pokušaću ja da budem što kraći i ostaviti drugim ljudima prostor da nešto kažu. Ipak, moram se kratko osvrnuti na početke i podijeliti to sa vama.

  Posle 10 godina rada na polju pomoći i podrške osobama koje imaju problem sa zloupotrebom psiho aktivnih supstanci i njihovim porodicama, te cjelokupnom doprinosu u oblasti bolesti zavisnosti, možemo reći da čvrsto stojimo na putu ispunjenja davno zadatih ciljeva. Podsjećanja radi, te 2006e godine u CG nijesu postojali uslovi za dugotrajan stacionaran tretman zavisnosti. O komunama i terapijskim zajednicama se nije znalo, za malo da smijem reći, ni malo. Da ti pomoć pruži neko ko je sam nekad bio zavistan, to je tek bilo nepojmljivo, i do tad neviđeno u Crnoj Gori. Međutim, sam oslobodjen, kako Pismo kaže, morao sam svjetiljku staviti na sto, da svijetli i drugima, koji su u i dalje bili u mraku droge. I to, makar tog momenta, mislim da je bilo nešto jako važno. Da se sjećam nije bilo baš ljudi za koje se znalo da su bili zavisni, i da više nijesu, a da takvi žele i ostati. Obično, i kad bi se uspostavljala apstinencija, najčešće bi zavisnik samo čekao pogodnu priliku, da se vrati na staro, da radi ono što mislli da treba da radi, da mu je od toga nešto dobro i lijepo. Svjedočim, da sam zavisnik najčešće misli da nikad ne može prestati biti zavistan. Kroz vrijeme zavisništva, posle više recidiva, bezuspješnih pokušaja, stvarno počinješ da se predaješ, ubijeđen da je nemoguće izaći iz toga. Na taj način raspiruješ duh gubitnika u sebi, miriš se sa situacijom, i nadaš se da ćeš što manje vremena provesti u krizi, do dana kad ćeš otići sa ovoga svijeta. Ubijeđen da te se neće žaliti ili da će većina reći "pa neka ga, sam je birao. Taman da počinemo" i slično. I ovo su samo par opisanih osjećanja, koja te dodatno odaljuju od stvaranja, ili davanja sebi i one poslednje nade, da možeš živjeti.

  I kad si u takvoj poziciji, nemjerljivo važno postaje da preko puta sebe imaš nekog za koga znaš da je nekad bio to što si sam danas, nekog koga vidiš drugačijim, nekog ko je pobijedio to sa čim se ti boriš, nekog ko je pobijedio Golijata, nekog ko ti svojim životom svjedoči da je izlazak iz svijeta zavisnosti potpuno moguća opcija, i na kraju, nekog ko ti izaziva ljubomoru, i žeđ za takvom vrstom života.

  Živeći u Reto centru u Beogradu, više od dvije godine, neko vrijeme sam proveo na prijemu i evidenciji novih momaka, onh koji bi tokom sedmice zvali i željeli da uđu u program. Jednom sedmično bi se sa njima sastajali, na po 20ak minuta, saopštavali im pravila i norme, i ostavljali im prostor da odluče da li da uđu u stacionaran tretman ili da ostanu na mjestu na kojem su. Ono, što sam tada već počeo da primjećujem je činjenica da momak nije uvijek spreman da čuje to što ti imaš da mu kažeš . Ili je u krizi, ili je pre više uzeo, ili nema svijest da mu tog momenta više vremena nijesi mogao posvetiti...I zbog ovih, i sijaseta drugih nepovoljnih okolnosti, često bi čovjek donio pogrešnu odluku, i ostao na ulici.

  Zbog svega ovoga mislim da je iskustveno savjetovanje najvažnija stvar koju je tog momenta Preporod unio na polju tretiranja zavisnosti u Crnoj Gori. Sa par medijskih eksponiranja,mislim da je već te 2006e desetine zavisnika iz cijele Crne Gore, došlo na naša vrata. Kako tog momenta u Crnoj Gori nijesu postojali uslovi za dugotrajan stacionaran besplatan treman, u komunama i terapijskim zajednicama, iz Preporoda su momci i cure počeli ići komune u zemljama regiona, a posle i dalje. Primarno u Reto centar, a kasnije se taj spisak komuna i terapijskkih zajednica proširio.

  Zbog ovih okolnosti, odluka da specifičnu pažnju posvetimo servisu podrške zavisnicima/cama, koji smo nazvali MOTIVACIJA ZA PRIHVATANJE DUGOTRAJNOG STACIONARNOG TRETMANA, ili uopšte bilo koje vrste tretmana, je našla, ubjeđen sam , mjesto koje je moralo da joj pripadne. Do tada, a i nekoliko godina nakon toga, opis bilo kojeg programa pomoći i liječenja je završavao sa "SAMO ZA ONE KOJI ŽELE". A koliko je onih koji žele, to je valjda svima jasno. Pa najmanje.

  Ući u nešto, što po nekad, pored laičke, čak i stručnoj javnosti nije zvučalo kao nešto pre bitno, bilo je poprilično hrabro. Zavisnici/ce koji su dolazili ni ne razmišljaju kako se zove momenat komunikacije sa njima. Ali jedno je jasno. Dođu najčešće, bez želje da išta mijenjaju u svom životu, bježeći od raznih problema, dilera, dugova, policije, porodičnog nesklada, eto samo da dodaju još jednu recku u nizu pokušaja i da još jednom svojim porodicama kažu, "evo, jesam li bio, jesam li pokušao i ovo...", pa ništa. A izlazili su sa odlukom. Dobrom, često. To što bi kasnije momcima i curama to postajalo manje važno, po nekad i skroz zanemareno, od recimo perioda koji se provede u samom stacionarnom tretmanu, to za nas ne predstavlja problem. Koliki je čiji udio u postizanju konačnog rezultata, pa totalno je nebitno. Ali znam, da danas ne postoji više niko u Crnoj Gori, ko se iole ozbiljnije bavi ovom problematikom, a mislim da su svi koji ovog momenta znače i prepoznati su u Crnoj Gori, da su večeras u ovoj sali, da nijesu postali svjesni važnosti momenta i procesa motivacije u cjelokupnom tretmanu. Takođe primjećujem da su ovaj servis podrške, do današnjega dana većina i uvrstila u svoje servise. I to nas jako raduje. Jer sam siguran da što čovjek usmjereniji uđe u proces tretmana, suočeniji sa očekivanjima, motivisaniji će biti da istraje u tretmanu, a samim tim vjerovatnoća za konačnim pozitivnim ishodom, značajno raste. U ostalom, naš model motivacije za prihvatanje tretmana smo nedavno bili u prilici da prezentujemo na kongresu svjetske federacije za borbu protiv droga u Beču, i dobio je dobre kritike stručne javnosti.

  Što se mene tiče, od momenta povratka prvog momka, koji je u stacionarnom tretmanu proveo vremena koliko mu je sugerisano, i zadržao vrijednosti na kojima je stekao ličnu slobodu od zavisnosti, ja sam znao da ovu priču više niko ne može zaustaviti. Možeš biti pionir u nečemu, može se sumnjati u tvoje kapacitete, može biti nekom antipatičan..., ali rezultat ne može prenebregnuti niko. A ođe se rezultat vidi, ne može se sakriti. Jer je rezultat spašen život. Ona/j za kojeg su svi mislili da mu "nema spasa", provede neko vrijeme u tretmanu, i vrati se kao novo stvorenje.

  Tek nakon toga, što je bila osnova za sve ostalo, krenuli smo širiti lepezu servisa kojma pokušavamo pomoći ljudima koji imaju problem. Za područje Crne Gore, pionirsku baklju smo upalili po pitanju još nekih okolnosti kada se govori o tretiranju problema izazvanih zloupotrebom droga.

  Od iniciranja i zagovaranja potrebe za ravnopravnim tretmanom cura zavisnica, prezentovanjem istih mogućnosti, povezivanja sa institucijama i organizacijama koje sa različitih aspekata tretiraju ovu problematiku i doprinose njenom rješavanju, činjenju u resocijalizaciji i reintegraciji rehabilitovanih zavisnika/ca, preko uvođenja prve bespltne telefonske linije za pomoć zavisnicima/cama i nihovim porodicama, specifičnog servisa podrške za zavisnike/ce od alkohola, do doprinosa na polju primarne prevencije narkomanije, edukacije adolescenata, njihovih roditelja i nastavnika, a kroz sve ovo podizanju opšte svijesti javnosti o cjelokupnom problem.

  Uz podršku fondacije Ćano Koprivica, kojima smo zahvalni i zbog toga što smo večeras u ovoj sali, raspisali smo i nagradu ADA, koja je materijalnog tipa, i to u dvije kategorije, za pojedinca ili instituciju koji doprinose rješavanju problema, i za pojedinca ili medijsku kuću, u oblasti medijskog djelovanja. Nadamo se da će ove godine biti dovoljno prijava, kako bi smo je dodijelili po prvi put i na taj način podstakli i ostale da djeluju u ovoj oblasti još više i bolje.

  Dragi prijatelji, mi smatramo da dosljedno i sigurnim koracima grabimo ka cjelovitom i svrsishodnom uspjehu. Konačno, više stotina aktivnih zavisnika, preko 1100 roditelja i drugih članova porodica su procijenili da Preporod može biti početak kraja njihovim mukama. Sa specifičnim zadovoljstvom mogu reći, da je više desetina momaka i cura danas dobro, a jednog dana su došli na naša vrata.

  Takođe, na polju primarne prevencije, az ovih 10 godina održali više od 150 tribina, na kojima je više od 4000 djece bilo u prilici da nas sasluša.

  Svakako, nikako ne bi bili u prilici da ozbiljnije utičemo na rješavanje problema da nijesmu imali podršku i od strane donatora i drugih institucija koje su finansijski podržavale naš put.

  Vrijeme je da ih pomenem sve i da još jednom kažem hvala. BCIF, opština NK, Skupština CG, Vlada CG, preko konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, USAID ORT MAP, Ambasada SAD u CG, Kancelarija Stejt departmenta za drogu i kriminal, OEBS misija u CG, Kancelarija Svjetske banke u CG, razne kancelarije UNa u CG, fAKT, Forum Syd, WFAD, i na kraju Delegacija EU u CG.

  Ogromnu zahvalnost dugujemo medijima koji su pratili naš rad u mjeri u kojoj smo i željeli. Vjerujem da im nijesmo ostali dužni, jer mislim da nema medija koji nije dobio ličnu priču nekog od momaka koji su jednog dana došli na naša vrata. A valjda se do toga nekako prelako i ne dolazi, jer još uvijek u CG nije baš sve jedno govoriti ljudima o sebi stvari koje i nijesu baš reprezantativne.

  Činjenje u Crnoj Gori je negdje doprinijelo da se nađemo na listama saradnika, partnera i članova nekih od najbitnijih evropskih i svjetskih mreža koje tretiraju ovu problematiku, kao što su EURAD, u okviru kojeg je i RUN, čiji smo jedni od osnivača, i WFAD. Svi skupa smo odlučni u namjeri da oporavak kao opciju u tretiranju zavisničkih života, stavimo na mjesto, za koje smo ubjeđenja da mu i pripada.

  Poštovani prijatelji, kako je ovaj skup svečanog tipa, trudili smo se da prikažemo naše domete i rezultate, pa je na momente možda nekom moglo da zvuči da mislimo da su stvari sjajne. Ne mislimo tako. Mislimo da su značajno bolje nego li su bile prije 10 godina. Ali svakako prostora za unaprjeđenje ima još puno. Izmedju ostalog, sa kolegama iz sektora ulažemo napore da se stvari sistemski počnu rješavati. Ima nekih promjena, i želim biti optimističan i vjerovati da će i oni koji su u prilici da mijenjaju stvari prepoznati našu zajedničku želju i namjeru, da pomjeramo stvari na bolje.

  I nekako se moje ime stalno pominje kada se govori o uspjesima Preporoda. I ok, tu sam, posvećen koliko umijem i mogu. Ali ništa, bez ikakve skromnosti, ne bi bilo kako je danas, da u raznim periodima dijelom Preporoda nijesu bili mnogi momci sa ličnim iskustvom, koji su veliki doprinos dali rastu Preporoda, mnogi roditelji od momaka i cura, koji su sate i sate proveli u komunikaciji sa roditeljima momaka i cura koji su još uvijek zavisni , koji su ih tako podsticali i podržavali da istraju, doprinosili sveukupnom učinku, profesionalci i stručnjaci, koji su na moju veliku žalost, zbog prokletinje civilnog sektora da nema stabilne budžete, već funkcioniše po projektima, prestali biti aktivni učesnici u rastu organizacije, do lljudi koji su danas dio ekipe Preporoda, zatim ljudi iz raznih institucija, crnogorskih i medjunarodnih, koji su na razne načine podstiacli naš rast i doprinosiili uspjesima. Poslednjih godinu dana, i ako to nije samo godinu, jer su oni u našim planovima i željama i 4 i 5 godina, poseban ukus i draž Preporodu su dali naša djeca iz kluba mladih, naši ADA.

  Ja osjećam ogromno zadovoljstvo, što Preporod nastavlja ići naprijed, pomažući ljudima, kao i u samom početku.

  Priznajem da smo na našem putu i griješili, ali smo se zbog toga naučili mnogim stvarima i svakoga dana nastojimo poboljšati strukturu naših servisa podrške ljudima koji su u potrebi.

  I moglo bi se još mnogo toga reći, ali danas ne bih više.

  Samo ću ponoviti da IZLAZ IZ ZAVISNOSTI POSTOJI.

  Jovan Bulajić

  Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge
  Ove godine za 26. jun, Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, Preporod slavi devet godina postojanja. Za deveti rođendan, u saradnji sa Fondacijom Ćano Koprivica, Preporod objavljuje:

  OTVOREN KONKURS ZA NAGRADU ANTI DOP AMBASADOR 2015

  ANTI DOP AMBASADOR 2015

  za pojedince, medije, državne institucije, udruženja i nevladine organizacije – koji su na najdjelotvorniji ili najzapaženiji način doprinijeli borbi protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

  Cilj konkursa je da prepozna, prizna i javno istakne pojedince, medije, institucije, udruženja i nevladine organizacije koji svojim radom i djelima daju primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti kada je u pitanju borba protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Istovremeno, cilj nagrade je smanjenje stigme i diskriminacije, kao i promovisanje solidarnosti, prihvatanje različitosti i preuzimanje odgovornosti. Ne manje bitan cilj nagrade je da ukaže na značaj ove borbe imajući u vidu da je narkomanija problem svih nas i nerijetko se naziva „kugom 21. vijeka“.

  Nagrada ANTI DOP AMBASADOR se dodjeljuje u dvije kategorije:

  • Nagrada za građanski doprinos
  • Nagrada za medijski doprinos

  Rok za prijavljivanje je 26. novembar 2015.

  Pravo učešća imaju pojedinci, državne institucije, udruženja i nevladine organizacije iz Crne Gore, kao i mediji koji posluju u CG, čiji opseg djelovanja obuhvata direktno ili indirektno borbu protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

  Za kategoriju za građanski doprinos mogu se prijaviti svi pojedinci, privredna društva, državne institucije i nevladine organizacije koji posluju na teritoriji Crne Gore i okruženja, a koji su svojim radom pokazali razumijevanje za problematiku bolesti zavisnosti te u skladu sa njim učinili da se smanji stepen zavisnosti ili njene štetne posljedice, odnosno, uticali na povećanje svijesti o problemu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, te uticali na smanjenje stigme i diskriminacije, a zagovarali poštovanje ličnosti i njene različitosti.

  Za kategoriju medijski doprinos mogu se prijaviti svi novinari/ke i medijske kuće koji posluju na teritoriji Crne Gore, a koji su pokazali razumijevanje za problematiku zavisnosti i u skladu sa dometom profesije, uticali na podizanje svijesti o štetnim posljedicama zloupotrebe droge, te o diskriminišućem položaju i stigmatizaciji zavisnika/ca o drogama i njihovih porodica.

  Kriterijumi za ocjenjivanje:

  Za građanski doprinos:

  • Svaki pojedinac koji je pokazao razumijevanje i u skladu sa njim dao doprinos u rješavanju problema zavisnosti (dobrotvorne aktivnosti, materijalne donacije, besplatne profesionalne usluge, volonterizam i sl.) bilo da se njime bavi primarno ili sekundarno,
  • Pojedinac/ustanova koji/a je u svom radu pokazao/la inovativnost, posvećenost, odgovornost, humanost, solidarnost, ili je kroz neke druge osobine uspjela da pokrene promjenu ili svijest o potrebi za istom,
  • Ustanova koja brine o svojim korisnicima/društvu na odgovarajući način, pritom prateći razvoj potreba i pronalazeći načine da se iste zadovolje,
  • Ustanova koja (ukoliko je primarno u opisu njenog posla rad sa zavisnicama/cima ili rad po pitanju problema zavisnosti uopšteno) mimo proceduralnog i formalnog obavljanja svojih dužnosti, uz korištenje adekvatnih tehnika i metoda, pokaže da je u svom radu dodala notu odgovornosti i senzibiliteta prema drugom i u skladu sa tim ostvarila svoju ulogu odgovornih institucija,
  • Ustanova koja pokaže da je u svom djelovanju (u skladu sa potrebom) imala u vidu potrebu za interdisciplinarnim radom, sinhronizovanim djelovanjem, a u cilju najboljeg uticaja na problem zavisnosti i s njim povezanih posljedica.

  Za medijski doprinos:

  • Objavljen zavidan broj članaka/priloga/emisije o aktuelnim dešavanjima kada je u pitanju bolest zavisnosti i njene posljedice, kao i o radu državnih i privatnih organizacija na nivou primarne, sekundarne ili tercijarne prevencije, …
  • Dobijene informacije su prenesene na način da ne remete njihovu suštinu, sadržaj ni cilj,
  • Prenesene informacije i teme članka su potkrijepljene adekvatnom terminološkom povezanošću, kao i sa odgovarajućom dozom senzibiliteta za oblast o kojoj se govori/piše,
  • Članak/prilog/emisija ima za cilj pozitivan uticaj na svijest građana ili uticanje na rješavanje utvrđenih problemam individue ili grupa koje trpe posljedice zavisnosti,
  • Članak/prilog/emisija nema poruku koja stigmatizuje, diskriminiše ili na bilo koji drugi način negativno utiče na osobe sa problemom zavisnosti,
  • Članak/prilog/emisija ne pruža netačne informacije ili iskrivljenu poruku.

  Nominacije mogu podnijeti svi zainteresovani pojedinci, mediji, institucije, udruženja i nevladine organizacije, sa mogućnošću samoprijavljivanja.

  Prijavne formulare možete naći na ovom linku za građanski doprinos, i na ovom linku za medijski doprinos, a za više informacija se možete obratiti kancelariji NVO Preporod putem e-maila preporod@t-com.me.

  Prijavni formular je poželjno popuniti u cjelosti a svu dodatnu dokumentaciju priključiti uz prijavu. Popunjen prijavni formular možete poslati do 26.novembra 2015. godine na e-mail preporod@t-com.me.

  Poziv mladima za učešće na Anti-Dop kampovima

  NVO Preporod, u okviru projekta ’’Anti-Dop Ambasadori bez granica’’, poziva mlade (učenike koji završavaju I i II razred srednje škole) da se prijave za pohađanje ljetnjih, edukativno-zabavnih kampova koji imaju za cilj da formiraju mrežu vršnjačkih edukatora, Anti-Dop Ambasadora iz prekograničnog regiona CG-BiH, koji će putem tehnika primarne prevencije u svojim zajednicama podizati nivo znanja o problemu konzumiranja psiho-aktivnih supstanci, kao i da šire svijest o problematici bolesti zavisnosti uopšte.

  Glavna aktivnost projekta su dva sedmodnevna omladinska kampa (prvi u Crnoj Gori – Vučje 26. jul - 1. avgust, drugi u BiH – Neum, od 16. - 22.avgusta), gdje će učešće uzeti 80 djece. Na kampovima, koji su predviđeni za ljetnji raspust, djeca će biti edukovana na više tematskih polja, kao što su primarna prevencija narkomanije, liderstvo i komunikacione vještine, kulturna razmjena i uspostavljanje prekogranične mreže vršnjačkih edukatora. Kampovi su besplatni za djecu, a edukacije i treninge će voditi provjereni tim stručnjaka iz Crne Gore i BiH. Nakon kampova, djeca se vraćaju svojim zajednicama i među svojim vršnjacima prenose stečena znanja.

  Iz Crne Gore, pravo učešća ima 40 učenika koji upravo završavaju I ili II razred srednje škole, a koji dolaze iz 9 opština iz preko-granične regije (Nikšić, Žabljak, Šavnik, Plužine, Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Berane, Bijelo Polje). Prijavljivanje za kampove se vrši na veb stranici: http://www.antidopambasadori.org/cg/. Krajnji rok za prijavu je 20. jun 2015. Napomena: Jedan učesnik pohađa jedan kamp, a učesnike i sastav kampova određuje mješovita selekciona komisija.

  Projekat ’’Anti-Dop Ambasadori bez granica’’ sprovode NVO Preporod iz Nikšića i Asocijacija PROI iz Sarajeva, a finansira ga Evropska Unija iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u sklopu Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Bosna i Hercegovina. Projekat traje 20 mjeseci.

  Tri Balkan projekat
  Novi projekat NVO Preporod“TRI BALKAN“

  NVO Preporod u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga (WFAD) i u saradnji sa NVO Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, NVO Izlazak iz Beograda i Restart iz Novog Sada, Srbija, otpočela je implementaciju projekta "Tri Balkan", projekta za unapređenje saradnje među institucijama, nevladinim organizacijama, i ostalim učesnicima u rješavanju problema sa zavisnošću, u Balkanskoj regiji, a u trajanju od 12 mjeseci. Sve četiri organizacije sa područja bivše SFRJ godinama uspješno rade na motivaciji i resocijalizaciji zavisnika/ca o drogama, kao i na polju primarne prevencije zloupotrebe droga.

  Osnovna ideja projekta je mapiranje i identifikacija dobrih strana i slabosti dosadašnje saradnje među nevladinim organizacijama i državnim institucijama tri navedene zemlje kao i unapređenje saradnje među NVO putem treninga propagiranja. Osim toga, cilj projekta je i da kreira polaznu tačku za dugoročnu saradnju putem sakupljanja informacija o aktivnostima koje obavljaju državne organizacije i organizacije civilnog sektora u regionu tri države na polju zloupotrebe psihoaktivih supstanci u cilju razvijanja procjene potreba i plana akcije.

  Tri Balkan projekat
  Od projekta se očekuje da kroz procjenu potreba postavi osnovu za dugoročni razvoj, raznih aktera iz ove oblasti. Unaprijeđenom i formalizovanom saradnjom među akterima borbe protiv zloupotrebe droga, na području tri države učesnice projekta, očekuje se dugoročno poboljašanje kako ukupnog položaja marginalizovane grupe zavisnika/ca tako i njihove samostalnosti i jednakosti u društvu.

  Projekat je podržao Forum Syd, a budući da smo dugogodišnji članovi Svjetske federacije za borbu protiv droga (WFAD), NVO Preporod će postići još bolje rezultate kroz uspostavljanje i produbljivanje saradnje među organizacijama koje djeluju na polju prevencije zloupotrebe droga u našem regionu.

  Organizacije koje se bave istom problematikom mogu popuniti upitnik na linku: https://docs.google.com/forms/d/1Sq_5ShSTMzCcMu1gPrAHhn6Mb8DwooaHi36NvwDOQio/edit i proslijediti ga na našu e-mail adresu preporod@t-com.me kako bismo prikupili informacije o tim organizacijama, mapirali ih i uspostavili bolju saradnju u cilju postizanja naše misije.

  Anti-dop ambasadori bez granica
  Anti-Dop Ambasadori bez granica

  Konferencija za štampu, koja je održana 21.04.2015. godine u EU Info Centru u Podgorici, bila je prva javna aktivnost kojom je ozvaničen početak projekta "Anti-Dop Ambasadori bez granica" . Projekat sprovode zajedno Preporod i Udruženje PROI iz Sarajeva sa koaplikantom ’’JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica’’.

  Sveukupni cilj projekta je jačanje socijalne kohezije stanovništva i institucija u prekograničnom regionu kroz doprinose u borbi protiv zloupotrebe droga.

  Specifični cilj projekta je smanjenje rizika zloupotrebe droga među mladima kroz akcije podizanja svijesti i multidisciplinarni pristup (sinergija civilnog sektora, javnih institucija i inicijative mladih).

  Osnovna ideja projekta je da kreiramo mrežu vršnjačkih edukatora, Anti-Dop Ambasadora iz prekograničnog regiona CG-BiH, koji će putem tehnika primarne prevencije u svojim zajednicama podizati svijest o problemu konzumiranja psiho-aktivnih supstanci. Tako, borbu protiv zloupotrebe droga vodimo posredstvom mehanizama vršnjačke edukacije i primarne prevencije.

  Glavna aktivnost projekta su dva sedmodnevna omladinska kampa (prvi u CG, drugi u BiH),gdje će učešće uzeti 80 djece koju ćemo edukovati na više tematskih polja, kao što su primarna prevencija narkomanije, liderstvo i komunikacione vještine, kulturna razmjena i uspostavljanje prekogranične mreže vršnjačkih edukatora. Kampovi su besplatni za djecu, a prijave je moguće poslati putem veb stranice: www.antidopambasadori.org i FB naloga: https://www.facebook.com/antidopambasadori?fref=ts.

  Anti-dop ambasadori bez granica
  Bitno je istaći da će se prvi put i u Crnoj Gori u BiH primijeniti edukativni program primarne prevencije narkomanije „Unplugged / Imam stav“, koji širom Evrope već donosi zapažene rezultate.

  Tako obučeni, Anti-Dop Ambasadori će se vratiti u svoje sredine i znanja stečena na kampovima dijeliće sa svojim vršnjacima.

  Takođe, želimo podići svijest o ulozi institucije porodice u prevenciji zavisnosti među roditeljima adolescenata.

  Najmanje 200 roditelja adolescenata iz preko-granične regije će kroz 40 radionica povećati svoj nivo znanja po pitanju zloupotrebe droga i njihovih posledica, kao i svijest o značaju uloge roditelja i ostalih članova porodice u prevenciji zavisnosti.

  Dugogodišnje prekogranično partnerstvo među NVO i institucijama koje funkcionišu u ovoj oblasti, će biti učvršćeno kroz organizovanje multi sektorskih sastanaka koje će pohađati predstavnici relevantnih aktera iz BiH i CG. Tokom sastanka akteri će kreirati kontakte na polju obrazovanja u oblasti prevencije droga i analizirati prekogranične potencijale na tom polju. Drugi cilj ovog sastanka ce biti kreiranje Memoranduma prekogranične saradnje koji ce biti potpisan na kraju projekta.

  Anti-dop ambasadori bez granica
  Sledeći očekivani rezultat je širenje socijalne svijesti o problemu droge kroz uspješnu promociju projekta u medijima. Rezultat će biti izveden kroz nekoliko aktivnosti fokusiranih uglavnom na lokalne i regionalne medije, internet kampanju, ukljucujuci web sajt i objave i informisanje preko društvenih mreža.

  Gradovi koji su obuhvaćeni projektom u Crnoj Gori su (Nikšić, Plužine, Šavnik, Pljevlja, Žabljak, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje, Berane), a u BiH (Trebinje, Bileća, Gacko, Kalinovik, Rogatica, Stolac, Goražde, Sarajevo i Mostar).

  Projekat “Anti-Dop Ambasadori bez granica” finansira Evropska Unija iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2007-2013) u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Bosna i Hercegovina u vrijednosti od 198.962€.

  I na kraju, imamo potrebu da iskažemo zadovoljstvo što je EU prepoznala značaj ovog činjenja i pomogla ne bi li stvari učinili boljim, kada je problematika zloupotrebe droga u pitanju. Mnogo je važno da sa ovog nivoa pričamo o ovoj pošasti, koju ne bez razloga, često nazivaju kugom 21. vijeka.

  KRŠĆANSKA DRUŽENJA 9. konferencija bivših zavisnika će se i ove godine održati u Sarajevu od 27.03.-29.03.2015. tradicionalno u hotelu Hollywood.

  Ideja za „Kršćanska druženja“ je potekla od nekoliko momaka koji su imali želju da ponovo vide one sa kojima su, za vrijeme rehabilitacije, živjeli u terapijskim zajednicama. Sve je počelo u martu 2006. godine, kada je ta naizgled „mala“ ideja okupila veliki broj ljudi. Tada je postalo jasno da bi ideja o organizovanju ovih susreta mogla prerasti u nešto puno veće i biti od velike koristi za bivše zavisnike. Kako se radi o kršćanskoj konferenciji, ljudi koji se okupljaju na ovom događaju su uglavnom oni koji su upoznali i živjeli Božiju ljubav i milost sa područja cijelog regiona. Na prvom događaju ove vrste, skupilo se 40-ak ljudi i ta prva godina je bila zaista posebna. Nakon toga, druženja su se nastavila redovno održavati svake godine, a broj učesnika raste iz godine u godinu. Šeste godine je broj učesnika bio najveći, 170 ljudi je došlo razmjeniti iskustva, podstaknuti se na daljni napredak i umrežiti se. Kroz ovakva okupljanja su mnogi pojedinci osjetili podsticaj da pokrenu rad sa zavisnicima u lokalnim zajednicama, čime daju značajan doprinos u globalnoj borbi protiv zavisnosti. Cilj svega toga je da pojedinac kroz ovakva druženja dobije ohrabrenje da istraje i održi zdrav način života uz sve životne probleme na koje nailazi.

  U vezi sa svim detaljima vezanim za Konferenciju za zainteresovane pojedince i organizacije iz Crne Gore možete kontaktirati Preporod, na +382 67 423 995 i mail preporod@t-com.me

  NVO “Preporod”, povodom 26.juna, svog osmog rođendana i Svjetskog dana borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga

  Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga
  U Preporodu, danas poslije osam godine podrške i pomoći zavisnicima i nihovim porodicama, zadovoljni smo postignutim i vidimo realiziovanim mnoge naše ciljeve. Vidimo obnovljene živote mnogih mladih ljudi koji su nam se obratili te obnovljene cijele porodice. Za taj vremenski period Preporodu su se za pomoć obraćali zavisnici/ce iz cijele Crne Gore. Od svog početka broj ljudi koji se obraćaju za pomoć Preporodu je u stalnom porastu, što je s jedne strane pohvalno, obzirom da bivamo u prilici da pomognemo većem broju zavisnika/ca, ali opet s druge strane ukazuje na problem koji je svjetski trend, a to je da droga poprima sve veće razmjere, pogotovo kod mladih ljudi.

  Ovi dani su i prilika da se osvrnemo i na postignuća u proteklih godinu dana. Preporod je u periodu od juna 2013. do juna 2014. bio adresa na kojoj je pomoć, podršku ili savjet zatražilo 118 korisnika, što zavisnika/ca, što članova njihovih porodica. Primjećujemo da su motivacioni intervjui za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana (33,8%), besplatna telefonska linija (16,1), kao i savjetovalište za roditelje aktivnih zavisnika (15,3%) bili najpotrebniji servisi našim korisnicima u ovom periodu. Procenat prisutnosti muškaraca(66,1%) kao korisnika usluga za ovaj period je veći nego kada je u pitanju ženski pol (33,9%). Pohvalna je činjenica da smo nakon procesa motivacije, na dugotrajno stacionarno liječenje u komune širom Evrope uputili više od polovine onih koji su koristili uslugu motivacionog intervjua (52%). Takođe, 3,4% od ukupnog broja se javilo Preporodu kako bi koristili uslugu savjetovališta za zavisnike/ce koji su zaraženi krvno prenosivim infekcijama HCV/HIV, mogućnost psihoterapije 6,4 %, i pomoć u resocijalizaciji 4,2%. Ubjeđenja smo da smo ranijim uvođenjem prve besplatne SOS linije u Crnoj Gori, za zavisnike i njihove porodice, značajno unaprijedili mogućnosti kontaktiranja organizacije te samim tim i dostupnost servisa koje obezbjeđujemo, o čemu govori i detalj da je ova linija u naznačenom periodu pozivana skoro 90 puta.

  Saradnja sa rehabilitacionim centrima i komunama u zemlji, regionu, a i šire je i dalje na visokom nivou. Zahvaljujući projektima koje smo realizovali u prethodnoj godini proširili smo saradnju i sa državnim organima. Smatramo da se ovakvim pristupom širi svijest o ozbiljnosti ovog problema, ali i kreiranju mogućnosti za zajedničko i sveobuhvatnije djelovanje. Vjerujemo da je naša organizacija uspjela da djeluje na način koji je u svakom pojedinačnom slučaju bio najbolji mogući ili bar najbolji od onih koje smo poznavali. Nastavićemo i dalje da tražimo najbolja rešenja i metode kako bismo uticali na smanjenje ukupnog broja zavisnika/ca, te uticali na to da naše društvo bude zdravije. Članstvo u krovnim evropskim i svjetskim institucijama i partnerstva sa organizacijama sa svih kontinenata nam baš olakšavaju ovu misiju.

  Na kraju, smatramo da je važno da budemo savjesni i svjesni i da u tom pravcu svako od nas djeluje, bez predrasuda, sa jasnim razumijevanjem da naše postupanje nikad nije neutralno, već i naše nečinjenje dovodi do produženja stanja onakvog kakvim ono ne treba biti. Trebamo znati da je problem pojedinca, odnosno jednog zavisnika, problem i čitave porodice, a u nastavku i cjelokupnog društva. Problem zavisnosti je postao očigledan problem, da bi smo pred njim sklanjali pogled. Onima koji su pogođeni ovom bolešću, pomoć i pažnja su potrebni ne samo danas, kad svi o tome pričamo. Već svakodnevno.

  Hvala svima koji su na bilo koji način uticali da naša borba uspije i da se Preporod nađe na mjestu na kojem je.

  Otvoreno pismo povodom zanemarivanja zavisnika/ca i njihovih porodica od strane Savjeta za zastitu od diskriminacije

  Poštovani g-dine Ministre Numanović i g-dine Savjetniče Kojičić,

  Kontaktiram Vas u ime NVO Preporod, i elementarno je vaspitano da Vam nas na samom startu kratko predstavim. Postojimo skoro osam godina i začetnici smo vaninstitucionalnog tretmana zavisnosti u Crnoj Gori. Imamo specifično razvijene razne servise podrške zavisnicima/cama i njihovim porodicama. Koristeći neke od njih, do sada je stabilnu apstinenciju postiglo više desetina momaka i cura iz cijele Crne Gore. Zbog svog činjenja smo na listama partnera i saradnika krovnih svjetskih institucija koje tretiraju problematiku bolesti zavisnosti. [ čitajte dalje ]

  PREPOROD

  kancelarija: +382 (0) 40 213 043
  Besplatna tel. linija: 0800 81400
  Dežurni tel.: +382 (0) 67 423 995
  e-mail: preporod@t-com.me
  web: www.preporod.me
  Gojka Garčevića bb,
  81400 Nikšić, Crna Gora
  twitter: @NVOPreporod
  facebook: nvo.preporod